česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Kolařík Pavel

Kolařík Pavel, Ing.

gallery/osobni_fotky/Kolarik.jpg

Kontakt:

kolarik (at) vupt.cz

+420 547 138 835

Vzdělání:

2000 – 2005 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor fytotechnika specializace ochrana rostlin (rostlinolékařství)

1994 – 1998 Gymnázium Slovanské náměstí Brno

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – středně pokročilý
Německý jazyk – základní znalost

Výzkumné zaměření:

výzkumný pracovník v oblasti hmyzích škůdců

Vybrané publikace:

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Krupauerová, A. & Frydrych, J. (2014): A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and ecologically alfalfa fields. Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 102 – 106 doi:10.4081/jear.2014.3791
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M. (2015): Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No. 2. ISSN 1212-2580
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M., Spitzer, T. (2015): Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No.1: 13-32. ISSN 1212-2580
 
Kolařík, P., Kolaříková E. (2015) Nové možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního proti nosatčíkům rodu Apion, Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 47 - 52 ISSN 0139-6013
 
 
Kolařík P., Kolaříková K., Havel J.  Nové možnosti ochrany máku setého proti krytonosci makovicovému (Neoglocianus maculaalba) a bejlomorce makové (Dasineura papaveris), Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 237 -  240, ISSN 0139-6013
 
Kolařík, P., Kolaříková K. (2016) Ochrana při zakládání porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona, Úroda, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 233 - 236 ISSN 0139-6013 Jrec
 

Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl., J., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Plachká, E., Spitzer, T., Bílovský, J. (2013): Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802), certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-87360-20-0, čj. SRS 031634/2013
 
Frydrych, J., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrek, J., Barták, M. (2013): Metodika hodnocení biodiversity hmyzu v travních a jetelových porostech, certifikovaná metodika, ISBN 978-80-260-5529-7, 26 s
 
Kolařík, P. Rotrekl., J. (2013): Ochrana semenných porostů jetele lučního (Trifolium pratense L.) před hmyzími škůdci, certifikovaná metodika 20/13,  ISBN 978-80-905080-5-7, č.j. SRS 022147/2013

Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Regulation of the abundance of clover seed weevils, Apion spp. (Coleoptera: Curculionidae) in a seed stand of red clover (Trifolium pratense L.), Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 105 – 109 doi:10.4081/jear.2013.e19
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl.,  Kolařík, P., Havel, J., Hrudová, E.  (2013) First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic. IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 92, pp. 67 - 76.

Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2012): Rezistence škodlivých organismů vůči pesticidům, Uroda 12, 2012, vědecká příloha, s 43 - 48,  ISSN 0139-6013 (Resistance of harmful organisms to pesticides)

Hrudová, E., Kolařík, P., Seidenglanz, M., Tóth, P., Poslušná, J., Rotrekl, J. (2012): Převládající druhy stonkových krytonosců na lokalitách Troubsko a Šumperk, Úroda 12, 2012, vědecká příloha, s 55 – 60, ISSN 0139-6013 (Dominant species of stem weevils in Troubsko, Lednice and Šumperk)

Frydrych, J., Vondřejc, T.E.,  Lošák, M., Cagaš, B., Kolařík, P.,  Rotrekl, J., Barták, M. (2012):  Monitoring biodiverzity hmyzu se zaměřením na  významné  škůdce u travních a jetelových porostů. Rostlinolékař 5/2012, ročník 23, s. 28-35, ISSN 1211-3565 (Monitoring of insect biodiversityfocusing on important pests of grass and fodder crops)

Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2011): Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) na vybraných lokalitách jižní Moravy. Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s 47 – 52,  ISSN 0139-6013 (Occurence and harmfullness of corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) in selected localities of south Moravia.)

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Nové způsoby ochrany proti nosatčíkům rodu Apion v porostech jetele lučního. Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s. 231 – 234, ISSN 0139-6013 (New methods of protection againts clover seed weevils in red clover)

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomalidae) eggs, Plant. Protecte. Sci., Vol 47, 2011, No.3: 109 – 114


Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Výskyt teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky (Medicago sativa L.) na jižní Moravě. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 293 – 296 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Výsledky monitoringu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera L.) v letech 2009 a 2010, Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 301 – 304 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Fechtner, M., Frydrych, J., Cagaš, B. (2010): Biodoverzita hmyzu v porostech vojtěšky seté (Medicago sativa L.) v roce 2009 a 2009. Úroda 12, vědecká příloha, s. 297–300 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2009): Ochrana máku proti krytonosci makovicovému a bejlomorce makové. Úroda , č. 4, s. 47 – 50. ) ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2008): Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim. Agromanuál roč. 3, 2008, č.7 s. 26–27

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2008): Monitoring bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) na jižní Moravě. (Monitoring of western root corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) on southern Moravia). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6.-7.11.2008, věděcká příloha časopisu Úroda, s. 291–294. ISSN 0139–6013

Seidenglanz,M., Rotrekl,J., Kolařík,P.: (2009) Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazi hrachovému (Bruchus pisorum L.). Metodika 1/09, Agritec Šumperk, leden 2009, 26 s.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2010): Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.). Plant Protect. Sci., Vol. 46, No. 1, 25 – 33 ISSN 1212–2580


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz