česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Hofbauer Jan

Hofbauer Jan, RNDr., CSc.

gallery/osobni_fotky/Hofbauer.jpg

Kontakt:

hofbauer (at) vupt.cz

+420 547 138 807

Vzdělání:

Přírodovědecká fakulta MU v Brně 1967

Jazyková znalost:

německy (aktivně)

Výzkumné zaměření:

Plynová chromatografie (etylén, mastné kyseliny, acrinathrin, fluvalinat),
Šlechtění pícnin,
Energetické plodiny,
Olejniny,
Léčivé rostliny,
Opylování hmyzem

Vyšlechtěné odrůdy:

Coronilla varia (EROZA), Carthamus tinctorius (SABINA), Medicago lupulina (EKOLA), Trigonella foenum-graecum  (HANKA), Trifolium panonnicum (PANON),

ve spolupráci : Crambe abyssinica (KATKA), Trifolium  arvense (ROLAN), Trifolium  ochroleucum  (ZLATAN), Trifolium fragiferum (FRAGAN), Oenothera biennis (BIENALA), Trifolium pratense x Trifolium medium PRAMEDI, Trifolium medium (MELOT), Trifolium vesiculosum  (VASIL), Camelina sativa  ZUZANA, Galega orientalis  LENA,   Astragalus cicer   ASTRA , Anthyllis vulneraria (ANTYL), Melilotus albus (MEBA), Trifolium alpestre (ALPIN), Anthyllis vulneraria (IVAN)

Publikace:

2009
Hofbauer, J. (2009) : Posibility of energetic utilization untraditional crops (In Czech). Biom.cz [online]. [cit. 2009–03–13]. WWW: . ISSN: 1801–2655.

Hofbauer J., Vejražka K. (2009): Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) –not only medicinal herb (In Czech). In: Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Seminář MZLU Pelero, ISBN:978–80–73¬75–364–1, 91–96

Hofbauer J. (2009): Fixation of fenugreek (Trigonella foenum graecum l.) in field conditions (In Czech). Vědecká příloha časopisu Úroda „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů 12, 347–349,2009 ISSN 0139–6013

Krieg P.,Hofbauer J.,Komzáková O. (2009): Bumble-bees and their food source in agricultural landscape (In Czech). ISBN 978–80–8719–601–4
Řepková J., Hofbauer J. (2009): Seed Pod Shattering in the Genus Lotus and its Overcoming. Czech J. Genet. Plant Breed., 45, 2009 (2): 39–44
2010
Užitný vzor  20514  chléb   přídavkem netradičních luštěnin

Užitný vzor  20614   směs na chléb s netradičními luštěninami.

Užitný vzor  20925  Tvarohový krém  se světlicovým olejem Hofbauer J,
 
Hofbauer J., Vejražka K.:Užitný vzor  č. 21277 Jednoletá směs pro opylovače
 
Hrudová, E., Vejražka, K. , Víchová, J., Křivinková, R.1, Hofbauer J., Cholastová T. Vliv poškození úborů safloru vrtulí acanthiophilus helianthi (rossi, 1794) na výskyt houbových patogenů. Úroda 12, vědecká  příloha 271-274, 2010

Hofbauer J., Rysová  J., Vejražka K., Winterová R. Světlice barviřská (Carthamus tinctorius), potravinářské využití a budoucnost.  Úroda 12, vědecká  příloha  641-644 ,2010

T. Vymyslický, J Pelikán, D Janovská, J. Rysová, J. Hofbauer, P. Šmahel, K. Vaculová, J. Prokeš.: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České republiky pro jejich využití v potravinářství. Úroda 12, Vědecká příloha 65-70, 2010 
 
2011
Hofbauer J., Vejražka K.,:Jestřabina východní (Galega orientalis)- nová  pícnina v ČR. Úroda  2, 2011
 
Jakešová H. , Řepková J., Hampel D., Čechová L.,Hofbauer J.:Variation for morphological and agronomic traits in hybrids  Trifolium pratense x T. medium and comparison with the parental species.  Czech Journal of Genetics and Plant   Breeding 1,  2011 , (1): 28–36

Hofbauer J., Vejražka K. :Jetel panonský (Trifolium pannonicum) - nový jetel v sortimentu a jeho využití  Pícninářské listy 17, 13,2011
 
Vejražka K., Víchová J., Staňová I., Hrudová E., Hofbauer J.  :Vliv vybraných mořidel na klíčivost nažek světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.).  Osivo a sadba  ČZU Praha, 82-87,  2011, ISBN 978-.80-213-2153-3
 
Hofbauer  J.,Vejražka  K., Středa T.: Ročníkové vlivy na kvalitativní parametry osiva žita lesního (Secale cereale, var. multicaule).  Osivo a sadba, ČZU Praha, 120-125,  2011, ISBN 978-.80-213-2153-3
 
Řepková J., Nedělník J., Jakešová H., Hampel D., Hofbauer J.: Mezidruhoví hybridi Trifolium pratense xTrifolium medium jako zdroj nové diverzity.  Úroda 12/2011, vědecká příloha, 21-24
 
Hofbauer J., Vejražka K. Rezidua akaricidú ve včelím vosku . Úroda 12/2011, vědecká příloha 125-128
 
Hofbauer J., Vejražka K.:Potravinové zdroje včel v intenzivní hospodářské krajině.  Moderní včelař 1, 28-29, 2011
 
2012
Vejražka K., Pelikán J., Hofbauer J. JE ŽÁDOUCÍ ŠLECHTĚNÍ MINORITNÍCH PLODIN? Úroda. 2012. sv. 60, č. 12, s. 11--14. ISSN 0139-6013.
STŘEDA, T. -- VEJRAŽKA, K. -- HAVRÁNEK, F. -- HOFBAUER, J. Osivo pícninové směsi pro spárkatou zvěř č. 23365, UPV Praha
Vejražka K., Víchová J. , Hofbauer J.,: Světlice barvířská – stav v české republice a výsledky hodnocení šlechtitelských materiálů. Prosperující olejniny 2012, s. 104-105, ISBN 978-80-213-2335-3 (tištěný sborník)
Pelikán J., Hofbauer J.,: Přehled nových odrůd a novošlechtění z výzkumného ústavu pícninářského a Zemědělského výzkumu, s.r.o. Troubsko. Pícninářství   18, 17-19, 2012-03-23
Hofbauer J., Vejražka K.: Potrava pro opylovače v intenzivní krajině ČR. Pícninářství   18, 81-82, 2012
 
 
2013
Vejražka K., Hofbauer J., Víchová  J.: Fyzikální ošetření semen maloobjemových plodin a jeho vliv na klíčivost a zdravotní stav osiva . Osivo a sadba   2013, 184-188.
Vejražka K., Hofbauer J., Lang J.:  Ekonomický pohled na šlechtění minoritních plodin. Osivo a sadba   24-28, 2013  ISBN 978-80-213-2358-2
Jakešová H., Nedělník J., Hofbauer J., Repkova J.: Odrůda jetele Pramedi- úspěch moderního českého šlechtění  Pícninářské listy19, 57,  2013
Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. : Perspektivní pícniny z čeledi Fabaceae (Bobovité).  In: Třináctý J. a kol.: Hodnocení krmiv pro dojnice a bioplynové stanice. Pohořelice, 355–362. 2013, ISBN 978-80-260-2514-6
Vejražka K., Hofbauer J., Víchová  J.: Fyzikální ošetření semen maloobjemových plodin a jeho vliv na klíčivost a zdravotní stav osiva . Osivo a sadba   2013, 184-188.
Vejražka K., Hofbauer J., Lang J.:  Ekonomický pohled na šlechtění minoritních plodin. Osivo a sadba   24-28, 2013  ISBN 978-80-213-2358-2
Jakešová H., Nedělník J., Hofbauer J., Repkova J.: Odrůda jetele Pramedi- úspěch moderního českého šlechtění  Pícninářské listy 19, 57,  2013
 
2014
Hofbauer j,:"Využitie a pestovanie ranostaja pestrého č 1/2014   str. 10.   Naše pole ISSN 1335-2466
Hofbauer, J. , Vejražka K.: Netradiční olejniny - využití a pěstování.   Úroda 6, 36-38,  2014  

2015
Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2015): Méně známé pícniny čeledi bobovité. Farmář, 21 (6): 22 – 25, ISSN: 1210-9789
 
2016
Pelikán  J.,  Knotová  D., Hofbauer J.:  Méně známé druhy zemědělských plodin.  Agriprint 2016, ISBN 978-80-88000-06-8
 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz