česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Novotná Jaroslava

Novotná Jaroslava, Ing., Ph.D. (roz. Bartlová)

 

Kontakt:

bartlova (at) vupt.cz
jaroslava.novotna (at) vupt.cz

+420 547 138 816

Vzdělání:

1997 – 2001: Gymnázium Táborská, Brno

2002 – 2007: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, obor Agroekologie

2009 – 2013: Mendelova univerzita v Brně, obor Aplikovaná a krajinná ekologie

Jazyková znalost

Angličtina – střední pokročilost

Němčina – základní znalost

Výzkumné zaměření:

Různé technologie zpracování půdy, půdoochranné technologie, rekultivace krajiny, fytoremediace, fyziologie rostlinného růstu.

Nejvýznamnější publikace za posledních pět let:

Novotná J., Badalíková B., 2016: Úhorové hospodaření na orné půdě. Uplatněná certifikovaná metodika 36/16, 24 s. ISBN  978-80-88000-13-6    

Novotná J., Badalíková B., Vymyslický T., Knotová D., 2016: Využití různých travních směsí pro stabilizaci půdního prostředí na hrázích rybníků. Uplatněná certifikovaná metodika  32/16, 29 s. ISBN 978-80-88000-09-9

Novotná J., Badalíková B., 2016: The influence of grass species composition on fishpond dikes on soil infiltration. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 64 (5): 1619-1623. ISSN 1211-8516.  

Novotná J., Badalíková B., Hladký J., Brtnický M., 2016: Effect of water erosion on soil physical properties. In Proc. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2016, Albena 28.6.-7.6.2016, Bulgaria, Book 3, pp. 95-102   ISBN 978-619-7105-37-7  

Bartlová J., Badalíková B., Pospíšilová L., Pokorný E., Šarapatka B., 2015: Water stability of soil aggregates in different systems of tillage. Soil and Water Research, 10 (3): 147-154. ISSN 1805-9384

Voltr, V., Leština, J., Bartlová, J., Lang, J.Vztah produktivity půdy a kvality porostu. In Hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí. Praha: ÚZEI, 2012, s. 169-174. ISBN 978-80-86671-86-4.

 

 

 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz