česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Pracovníci >> Badalíková Barbora

Badalíková Barbora, Ing.

gallery/osobni_fotky/Badalikova.jpg

Kontakt:

badalikova (at) vupt.cz

+420 547 138 821

Vzdělání:

ukončené vzdělání v roce 1978, VŠZ Brno, Fakulta agronomická, obor fytotechnický

Jazykové znalosti:

Angličtina – aktivně, němčina, ruština – pasivně

Výzkumné zaměření:

  • hospodaření na půdě – různé zpracování půdy, revitalizace zamořených půd,
  • sledování půdního prostředí – organická hmota v půdě, kvalita humusu, fyzikální vlastnosti půd, chemické vlastnosti půd a některé biologické vlastnosti půd
  • půdoochranné technologie – ochrana půdy proti vodní erozi, využití meziplodin
  • výnosy plodin a jejich kvalitativní znaky

Členství:

Člen Pedologické společnosti ČR, člen mezinárodní organizace ISTRO (International soil tillage research organization), člen mezinárodní organizace IHSS (International humic substances society), člen ČAZV
 

Nejvýznamnější publikace za posledních pět let:

Badalíková B., 2008: Eroze půdy. Kapitola v knize „Minimalizace zpracování půdy, s.38–42 ISBN 978–80–86726–28–1

Badalíková B., Červinka J., 2008: Různé technologie zpracování půdy k cukrovce a jejich vliv na obsah půdního humusu a výnos plodiny. Listy cukrovarnické a řepařské č.11/2008, roč. 124, s. 306–310 ISSN 1210–3306

Badalíková B., Červinka J., 2008: Effects of different soil tillage systems on sugar beet yields and dynamics of humus content in soil. 5th International Conference ISTRO ČR, Brno In CD: Soil Tillage – New Perspectives, p.97-104 ISBN  978-80-86908-05-2  (in English)

Badalíková B., Hrubý J., 2009: Využití netradičních meziplodin při protierozní ochraně půdy. Uplatněná certifikovaná metodika 6/09, 10 s. ISBN 987–8086908–11–3

Badalíková B., Hrubý J., 2009: Hodnocení výběru meziplodin z hlediska požadavků na ochranu půdy Acta fytotechnica et zootechnica, 2/2008, roč.11, Nitra, SR, s.49–52 ISSN 1335–258X

Badalíková B., Hrubý J., Bartlová J., Hartman I., 2009: Fytoremediační postupy s využitím netradičních plodin. Uplatněná certifikovaná metodika 7/09 14 s. ISBN 978–80–86908–13–7

Badalíková B., 2010: Influence of Soil Tillage on Soil Compaction. (Vliv zpracování půdy na její zhutnění). Kapitola v knize In: Soil Engineering, Soil Biology, Amity University Uttar Pradesh, Noida, UP, India, vol. 20: 230, p. 19–30. ISSN 1613–3382                                   ISBN 978–3–642–0380–4

Badalíková B., Hrubý J., 2010: Sledování erozního smyvu půdy u variant s různými meziplodinami. (Following of erosive wash of soil in variants with different intercrops). In: ACTA Universitatis Agriculturae et Silvicultarae Mendelianae Brunensis, roč. LVIII, č. 2, 2010, s. 27–33 ISSN 1211–8516 (in Czech)

Badalíková B., Bartlová J., 2010: Effect of different application of compost from biologically degradable waste on soil infiltration. In Proc.: Agro 2010 the XIth ESA Congress, Montpellier, Francie, p.235–236 ISBN 978–2-909613–01–7

Badalíková B., Bartlová J., 2011: Use of composts made of biologically degradable materials when improving soil environment. In proccedings of the 15th Conference of Environment and Mineral Processing, Part I., VŠB Ostrava, s.143-147 ISBN 978-80-248-2387-4
 
Badalíková B., Bartlová J., 2011:  Degradation Processes taking Place in Soils under Conditions of Different Tillage. In sborník CD, 6th International conference ISTRO: Crop management practices adaptable to soil conditions and climate chase, Průhonice 2011, p.8-13 
ISBN 978-80-86908-27-4
 
Badalíková B., Červinka J., 2011: Využití zemědělské techniky v meziřádcích vinic a její vliv na půdní strukturu. In: vědecký on-line časopis Agritech Science, 11/3/, s.1-4  ISSN 1802-8942
 
Badalíková B., Bartlová J., 2012: Influence of incorporated organic matter on soil and infiltration. Kapitola v knize In book: Soil – School, published by Szent Istvan University Press on behalf of Márta Birkás, Gödöllő, Hungary, s. 293-298     ISBN 978-963-269-299-9
 
Badalíková B., Červinka J., 2012: Effect of ploughing-down of grapevine Chips on soil structure when usingspecial agricultural machinery. In: ACTA Universitatis Agriculturae et Silvicultarae Mendelianae Brunensis, roč. LX, č. 6, s. 9–14         ISSN 1211-8516
 
Badalíková B., Pokorný E., Šarapatka B., Bartlová J., Čáp L., Červinka J., Hybler V., Jandák J., Pospíšilová L., 2012: Vhodné zpracování půdy pro minimalizaci degradačních změn v půdě. Uplatněná certifikovaná metodika 19/12, 29 s.   ISBN 978-80-905080-1-9

Projekty v současnosti řešené:

„Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím
zapravení organické hmoty“
Řešitel: Ing. Barbora Badalíková
Podporováno: Národní agenturou zemědělských věd při MZe ČR
Doba řešení: 2012 – 2016
 
 „Zakládání a údržba porostů hrází rybníků s ohledem na jejich využití“
Spoluřešitel: Ing. Barbora Badalíková
Podporováno: Národní agenturou zemědělských věd při MZe ČR
Doba řešení: 2012 – 2016
 
MEZINÁRODNÍ PROJEKT
„Trvale udržitelné a inovační využití odpadů ze zpracování hroznů a ovoce“
Spoluřešitel: Ing. Barbora Badalíková
Podporováno: MŠMT ČR, Mezinárodní projekt EUREKA
Doba řešení: 2012 – 2015


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz