česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Struktura pracoviště >> Oddělení genetických zdrojů

Oddělení genetických zdrojů

[gallery/oddeleni-genetika-small.jpg]
Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Ing. Daniela Knotová, Ph.D.
Výzkumní pracovníci: Ing. Antonín Kintl
  Ing. Pavlína Kadaňková
  Ing. Jan Pelikán, CSc.
  Mgr. Helena Hutyrová
  Mgr. Alena Votavová, Ph.D.
  Ing. Vladěna Koukalová
  Ing. Igor Huňády
Technici:  
  Renata Doležalová
  Milena Jandová
  Ing. Renata Sedláčková
   
Jan Král
Jitka Del Faverová
Ing. Martina Veselá
Ing. Kateřina Nováková

 

   
   
 

 

Zaměření:

 • Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens, Trifolium spp., Carthamus tinctorius, Phacelia tanacetifolia, Phalaris canariensis, okrajové druhy čeledi Fabaceae a další plané druhy rostlin).
 • Metody konzervace a monitorování mizejícího genofondu krajových forem a ohrožených planých druhů užitkových rostlin.
 • Šlechtění a využití netradičních druhů v zemědělství a při tvorbě krajiny (Phacelia tanacetifolia, Phacelia congesta, Trifolium alexandrinum, Phalaris canariensis, Onobrychis viciifolia, Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, L. ornithopodioides, Secale cereale var. multicaule, Phaseolus vulgaris, Lathyrus sativus, Lablab purpureus, Salvia spp.).
 • Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství.
 • Zvyšování diverzity jetelovinotravních společenstev.
 • Spolupráce s CHKO Moravský kras a NP Podyjí.
 • Botanický monitoring trvalých travních porostů.
 • Studium vegetace úhorových společenstev.
 • Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží.
 • Způsoby zakládání a údržby hrází rybníků s ohledem na využití vyprodukované biomasy.
 • Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství.
 • Laboratorní chov čmeláků pro výzkumné účely a opylování.
 • Získávání poznatků o fyziologii hibernace a estivace, založené na změnách v kvalitě i kvantitě lipidů v tukovém tělese královen, v průběhu jejich života.
 • Studium škůdců a parazitů čmeláků.
 • Výzkum mikroflóry trávicího traktu čmeláků.
 • Studium imunity čmeláků.
 • Výzkum a monitoring čmeláků a opatření podporující jejich výskyt v přírodě.
 • Výzkum metod podporujících výskyt čmeláků v krajině.
 • Opylovací servis a poradenství.

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz