česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Šlechtění >> Sléz krmný

Sléz krmný

Sléz krmný

Malva verticillata L.

HOLINA
Povolena v roce 2018

Původ
 Odrůda krmného slézu v České republice vznikla individuálním výběrem z materiálů odrůdy Dolina.

Popis
Lodyha – přímá, nepoléhavá, v hustém zápoji nevětvená, v řídkém sponu větví od báze List – okrouhlý, mělce dlanitě pěti až sedmilaločný, laloky listů v horní části lodyhy v obrysu zašpičatělé Květenství – přisedlé, sestavené do hustých strboulů v paždí listů, květy růžové až nafialovělé Plod – poltivý, terčovitě zploštělý, ve zralosti se rozpadá na jednotlivé díly, kterých je 10–12 v plodu

Hospodářské vlastnosti

  • jednoletá pícnina, za příznivých podmínek a při sklizni 1. seče po dosažení výšky porostu 100 cm dvousečná
  • při využití jako hlavní plodina v produkci zelené píce, sušiny a veškerých N-látek výnosná
  • při využití jako meziplodina výnosově nejistá (odvisí od vláhových poměrů)
  • vyžaduje výživné půdy, ale na vyšší obsah N v půdě reaguje zvýšeným poutáním dusičnanů
  • nejlepších výsledků dosahuje v teplotně příznivých podmínkách s dostatkem vláhy
  • vzhledem k pomalému vzcházení a počátečnímu růstu trpí zaplevelením, ale po vytvoření listového pokryvu nízké plevele potlačuje

Informace pro pěstitele

  • nejvhodnější pro pěstování jsou hlubší, dobře zpracovatelné a nezaplevelené půdy s dobrými vláhovými poměry, především hlinité a linitopísčité, s dostatečným obsahem vápna a vyrovnaným obsahem živin
  • je-li pěstován jako hlavní plodina, jarní přípravě půdy by měla předcházet podzimní orba. Na jaře před setím se pozemek usmykuje a vláčí. Kypré půdy před setím utužíme válením a po zasetí uválíme rýhovanými válci.
  • při pěstování z jarního výsevu sejeme krmný sléz od 10. do 20. dubna a v bramborářské výrobní oblasti po 20. dubnu. Jako ranou letní meziplodinu jej pěstujeme po ozimých a jarních směskách, raných bramborách, zelenině a výsev provádíme od 20. května do 20. července. Jako pozdní meziplodinu jej sejeme od 20. července do 10. srpna.
  • u hlavní plodiny je vhodná řádková rozteč 125–250 mm a u meziplodiny 125 mm. Výsevek činí 10–12 kg.ha-1, hloubka setí 1–2 cm.

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz