česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Šlechtění >> TRIFOLIUM PRATENSE X TRIFOLIUM MEDIUM

TRIFOLIUM PRATENSE X TRIFOLIUM MEDIUM

gallery/slechteni/124-Pramedi.jpg

 

Trifolium x permixtum

PRAMEDI

právní ochrana v roce 2013
Odrůda Pramedi byla vyšlechtěna na základě mezidruhového křížení jetele lučního (Trifolium pratense L.) cv. Tatra (2n = 4x = 28) a jetele prostředního (T. medium L.) (2n = 8x = 64).

Popis a hospodářské vlastnosti:

Byly zjištěny vysoce statisticky průkazné rozdíly mezi hybridy a oběma rodiči. Počet lodyh na rostlinu je statisticky významně vyšší u hybridů ve srovnání s oběma rodiči. Tento znak určuje charakter trsu (souvislost s počtem lodyh na rostlinu a počtem hlávek na rostlinu). U rostlin hybridní populace jsou pozorovány krátké podzemní výběžky, které nemá T. pratense. Jde o znak introdukovaný z T. medium.
Víceletá jetelovina, která je vhodná jako náhrada jetele lučního. Výška, doba kvetení a kvalita je srovnatelná se standardními odrůdami tetraploidního jetele lučního. U rostlin hybridní populace jsou pozorovány krátké podzemní výběžky a vyšší vytrvalost.  HTS 2,8 gramů.

Využití:

Jako pícnina na orné půdě v čistosevu nebo ve směsích s travami (především s pozdnějšími druhy trav – jílky, festulolii jílkového typu a pozdní kostřavou luční), k přímému zkrmování nebo konzervaci, jako komponenta jetelotravních směsí pro zakládání či obnovu TTP a jako zdroj pastvy pro opylovače.

Agrotechnika:

  • Výsev na semeno 10 –15 kg/ha
  • Výsev pro krmné účely v čisté kultuře 15 – 20 kg
  • Agrotechnika jako u odrůd jetele lučního

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz