česká verze stránek english site

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko 

Právě se nacházíte: www.vupt.cz / Operační programy >> OP Věda a výzkum pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace

gallery/OP%20VaVpI/logolink_VaVpI_CZ.JPG

Zemědělský výzkum s.r.o. se stal partnerem projektu v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV s názvem:

Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu

Kód projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0236

Doba řešení: 1. 3. 2013 – 30. 4. 2015

Přijemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Kopp
Koordinátor partnera: RNDr. Jan Hofbauer, CSc.

Partneři:

Stručný popis projektu:

Mezi hlavní cíle projektu „Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu“, zkráceně „SLARA“ (z angl.: Spec. Library of Applied Research in Agriculture) patří:

  • vytvoření moderního, funkčního a plnohodnotně vybaveného knihovnicko-informačního centra, které bude poskytovat vědecko-výzkumným pracovníkům i odborné veřejnosti pří-stup k nejvyspělejším znalostem z oblasti zemědělství, potravinářství, lesního hospodářství a souvisejících oborů;
  • vybavení knihovny nejuznávanějšími databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech;
  • rekonstrukce a modernizace vybavení jednotlivých knihoven členů konsorcia.

Specifický cíl projektu:

  • sjednocení klasických i nových informačních služeb a nezávislých druhů informačních zdrojů do vzájemně provázaného a uživatelsky přívětivého celku.
 

V případě zájmu o podrobné informace k projektu, prosím, navštivte OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU anebo kontaktujte koordinátora Ing. Ondřeje Koppa.

 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. | Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811, přímá volba +420 547 138 8XX (XX - přímá klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz