česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Operační programy >> OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. se stal partnerem projektu v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschop­nost, prioritní osa 2.2. Vysokoškolské vzdělávání s názvem:

Praktické dovednosti absolventa z praxe do praxe

Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/15­.0308

Doba řešení: 1.1.2011 – 31.12.2013

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
Hlavní řešitel: Mgr. Dagmar Petrželová
Koordinátor partnera: Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Partneři:

  • Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. Troubsko
  • GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář Olomouc
  • Teva Czech Industries s.r.o. Opava

    a další budou přibývat.

Stručný popis projektu:

Hlavní cílem projektu je zavedení nové přípravy studentů Přírodovědecké fakulty na jejich vstup do zaměstnaneckého poměru. Tento cíl bude realizován vytvořením předmětu „Bez praxe do praxe“ zaměřeného na rozšiřování praktických dovedností studentů PřF (budoucích absolventů) potřebných pro jejich vlastní uplatnění na trhu práce.

V úzké spolupráci s partnery projektu a dalšími zaměstnavateli dojde k nastavení a ověření dvou výukových modulů daného předmětu. Koordinátoři partnerů a zaměstnavatelů se zúčastní vybraných výuk.

Modul č. 1 uvedeného předmětu se bude věnovat tématům, v nichž se studenti naučí základním dovednostem potřebným pro jejich umístění na trhu práce. Modul č. 2 naučí studenty dovednostem, které potřebují v pozici nového zaměstnance.

Pro každý modul budou vytvořeny sylaby s 5 tématy s výraznou orientací na současnou praxi. Forma výuky bude interaktivní. Výuka obou modulů je doplněna dvoutýdenní praxí studentů na pracovištích partnerů a zaměstnavatelů. V rámci praxe dojde k ověření znalostí a dovedností z výuky.

Pro výuku bude vytvořena nová studijní opora „Sbírka případových situací“. Sbírku obsahově zaměříme na stejná témata jako výukové moduly a případové situace této nové studijní opory budou začleněny přímo do výuky jednotlivých témat modulů. Na tvorbě Sbírky se budou podílet z velké části jednotliví lektoři a další členové realizačního týmu projektu, případové situace z praxe doplní partneři a zástupci zaměstnavatelů.

Cílová skupina projektu:

Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V případě zájmu o podrobné informace k projektu, prosím, navštivte OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU anebo kontaktujte koordinátorku Ing. Danielu Richterovou.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz