česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / Odborné informace >> Naše publikace

Naše publikace

Pro větší přehlednost jsou publikace rozděleny podle roku vydání. Vyberte prosím rok, který vás zajímá v levé části. S ohledem na ochranu autorských práv časopisů na uveřejněné články, nebudou od roku 2009 zveřejňovány plné verze článků. Pokud máte zájem o celý článek, kontaktujte prosím redakci daného časopisu anebo autora článku.

Pokud hledáte konkrétní dílo, zkuste použít hledání.

Některé texty zde nabízíme v plné podobě ke stažení (formát pdf). Pro korektní prohlížení používejte program Adobe Reader v. 9.0

Nové knihy

Atlas olejnatých rostlin

V knize „Atlas olejnatých rostlin“ je představeno 96 druhů tuzemských a exotických rostlin, z jejichž semen, případně plodů, jsou získávány oleje jednak pro potravinářské využití a dále jako mazadla, pohonné hmoty, k výrobě barev, laků, fermeží a plastických hmot. Řada z uvedených olejů má léčebné využití nebo je také používána ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice, jako doplňky stravy, nebo v termoterapii. V současné době se můžeme se všemi v knize uvedenými oleji setkat na našem trhu. U každého z uváděných rostlinných druhů je vedle českého a latinského jména uvedena čeleď, do níž je řazen, dále jeho stručný popis, stanovištní podmínky výskytu, způsob pěstování, charakteristika příslušného oleje a způsob jeho využití. Text je doplněn fotografiemi dané rostliny, semen, případně květů a plodů.

Publikace je k prodeji za cenu 275 Kč. Objednávky zasílejte na adresu:

Eva Bednářová Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko e-mail: bednarova (at) vupt.cz tel: 547 138 811

Odběr možný osobně na místě s platbou v hotovosti nebo na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

 

Méně známé druhy zemědělských plodin

V poslední době nabízejí nejen velké semenářské firmy, ale také různí drobní prodejci osivo, případně sadbu, méně známých, nebo zcela neznámých rostlinných druhů jak pro farmáře, tak i pro drobné pěstitele. Mnohdy se jedná o druhy u nás doposud nepěstované, v řadě případů se však jedná o druhy, které byly dříve u nás pěstovány, ale s přechodem na velkovýrobní způsob hospodaření nenašly svoje uplatnění. Jsou však pro svoje vlastnosti vhodné pro pěstování na malých farmách, u drobných pěstitelů, případně v podmínkách ekologického zemědělství.

Publikace je k prodeji za cenu 330 Kč. Objednávky zasílejte na adresu:

Eva Bednářová Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko e-mail: bednarova (at) vupt.cz tel: 547 138 811

Odběr možný osobně na místě s platbou v hotovosti nebo na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky

Autorský kolektiv v knize představuje jednotlivé druhy čeledi Fabaceae (bobovité, dříve motýlokvěté), s nimiž je možno se setkat na území České republiky ve volné přírodě, na polích, zahradách, nebo v parcích. Každý druh je stručně popsán z hlediska jeho výskytu, dále z hlediska morfologického a případně také pěstitelského. U druhů hospodářsky významných jsou uvedeny některé výnosové a kvalitativní charakteristiky a možnosti jejich využití. Dále jsou uvedeny stavy kolekcí jednotlivých rodů, uložených v české genové bance ve formě semen. U hospodářsky významných druhů jsou uvedeny počty odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky a dále počty odrůd registrovaných ve společném katalogu EU a v katalogu OECD. Na doplnění jsou uvedeny některé druhy u nás se nevyskytující, ale s nimiž, případně s produkty z nich vyrobenými nebo plody se můžeme setkat na našem trhu. Většina druhů je dokumentována fotografií rostliny, květů, plodů či detaily plodenství.

Publikace je k prodeji za cenu 250 Kč. Objednávky zasílejte na adresu:

Eva Bednářová Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko e-mail: bednarova (at) vupt.cz tel: 547 138 811

Odběr možný osobně na místě s platbou v hotovosti nebo na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin

Autorský kolektiv vedený prof. Kůdelou zpracoval publikaci České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin. Garanci nad publikací převzal Odbor rostlinolékařství ČAZV. Na vydání se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR, Česká fytopatologická společnost a Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko. Publikace je jedním ze tří výstupů vedoucích k revizi českého rostlinolékařského názvosloví v souladu s mezinárodními standardy. Základním cílem této publikace je vytvořit základ ustáleného českého názvosloví a vytvořit tak platformu do let budoucích, kdy zvláště u některých skupin původců chorob dochází na základě změn druhových jmen i k rychlé obměně anglických názvů chorob. V souladu se schválenými pravidly vstupuje revidované názvosloví v platnost zveřejněním. Nové názvosloví je závazné pro odborné a vědecké časopisy vydávané pod záštitou ORL ČAZV a věříme, že i široká odborná veřejnost bude toto názvosloví považovat ze preferované.

Publikace je k prodeji za cenu 650 Kč. Objednávky zasílejte na adresu:

Eva Bednářová Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Zahradní 1 664 41 Troubsko e-mail: bednarova (at) vupt.cz tel: 547 138 811

Odběr možný osobně na místě s platbou v hotovosti nebo na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

Metodiky a technologie pro praxi

 

Publikováno pouze na našem webu


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz