česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / O nás >> projekty PRV

Publicita projektů programu rozvoje venkova

Název projektu:

Pořízení stroje na přípravu půdy

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nového neseného třímetrového hloubkového kypřiče půdy, který bude vhodný pro zpracování půdy při nižších vláhových podmínkách. Přínosy hloubkového kypřiče budou následující: snížení hloubky zpracování půdy, snížení počtu operací, lepší hospodaření s půdní vláhou, vytvoření lepších podmínek pro růst rostlin a vyšší měrný výkon při zachování stávající úrovně tažné síly traktoru. Výše uvedené přínosy se projeví v ekonomice pěstování polních plodin formou eliminace rizik spojených s přísušky a formou snížení nákladů na zpracování půdy. 

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg

Název projektu:

Nákup fekálního návěsu

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nového návěsného fekálu na přepravu vody a hnojiv na pole k postřikovači. Návěs bude vhodný i pro přepravu kapalných dusíkatých hnojiv. Příprava postřikové jíchy přímo na poli výrazně přispívá ke snížení rizika ekologické havárie při případné dopravní nehodě postřikovače. Dovoz vody na pole umožňuje přímo na poli plnit a vymývat postřikovač, což sníží počet přejezdů zemědělské mechanizace po místních komunikacích. Použití kapalných hnojiv, která mají zvýšenou účinnost v období bez srážek se příznivě projeví v ekonomice pěstování polních plodin a cílenější aplikace hnojiv povede i ke snížení rizika znečištění podzemních vod. 

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg

Název projektu:

Nákup dodávky kategorie N1

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup automobilu - dodávky, která bude schopna na přívěsném vozíku přepravovat maloparcelní mechanizaci do celkové hmotnosti přívěsu 2500 kg na pokusné lokality, kde budou prováděny pokusy (firemní zakázky, projekty vědy a výzkumu) se zemědělskými plodinami. Rozšíření počtu lokalit povede ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy v oblasti zemědělského výzkumu na trhu.

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg

Název projektu:

Nákup kompaktoru na předseťovou přípravu půdy

Hlavní cíl projektu:

Výsledkem projektu bude nákup nového taženého čtyřmetrového kompaktoru pro předseťovou přípravu půdy. Přínosem kompaktoru bude lepší příprava seťového lůžka již při jednom přejezdu. Tím dojde k lepšímu hospodaření s půdním vláhou, nižšímu utužení půdy způsobené opakovanými přejezdy mechanizace a budou vytvořeny vhodnější podmínky (voda, časný termín setí, nižší utužení půdy) pro růst rostlin.

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg

Název projektu:

Revitalizace budovy

Hlavní cíl projektu:

Výsledkem projektu bude dílčí revitalizace budovy agrotechniky prostřednictvím výměny oken v 2. NP a výměny hlavních vstupů do budovy. Výsledkem projektu bude schopnost regulovatelnosti a zajištění stálosti prostředí pro jednotlivé typy místností v budově, což povede ke splnění jedné z podmínek pro získávání kvalitních, přesných a reprodukovatelných výsledků. Jen takové výsledky udrží společnost v oblasti zemědělského výzkumu na lepších umístěních ve srovnání s ostatními subjekty v ČR. 

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg

 

 


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz