česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / O nás >> projekty PRV

Publicita projektů programu rozvoje venkova

Název projektu:

Pořízení stroje na přípravu půdy

Hlavní cíl projektu:

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Bobrava v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Výsledkem projektu bude nákup nového neseného třímetrového hloubkového kypřiče půdy, který bude vhodný pro zpracování půdy při nižších vláhových podmínkách. Přínosy hloubkového kypřiče budou následující: snížení hloubky zpracování půdy, snížení počtu operací, lepší hospodaření s půdní vláhou, vytvoření lepších podmínek pro růst rostlin a vyšší měrný výkon při zachování stávající úrovně tažné síly traktoru. Výše uvedené přínosy se projeví v ekonomice pěstování polních plodin formou eliminace rizik spojených s přísušky a formou snížení nákladů na zpracování půdy. 

[gallery/PRV_publicita/EU_PRV.jpg]gallery/PRV_publicita/Logo_LEADER.jpg


Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz