česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / O nás >> Certifikáty >> Politika jakosti

Politika jakosti

Vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko při přípravě na recertifikační audit v roce 2011 posoudilo a následně neshledalo důvody pro změnu formulací v politice jakosti i environmentální politice, které jsou mj. i součástí Příručky jakosti a EMS a z tohoto důvodu chce dále pokračovat v nastoupeném trendu. Vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko se rozhodlo pro úspěšné řízení a zvýšení výkonnosti a konkurenceschop­nosti organizace zavést a uplatňovat systém managementu jakosti jako trvalé zlepšování činností a procesů tak, aby to přineslo užitek všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, majitelům, zaměstnancům, dodavatelům. Proto vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o., vyhlašuje pro jednotlivé oblasti následující politiku jakosti:

Zaměření na zákazníka:

 • prvotním zájmem organizace je orientace na zákazníka
 • organizace musí poznávat a porozumět potřebám zákazníků
 • organizace musí plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat jejich očekávání
 • organizace analyzuje a vyhodnocuje spokojenost zákazníků

Vedení a řízení zaměstnanců:

 • vedení organizace motivuje zaměstnance k odvedení lepší práce a jakosti a zvýšení výkonnosti
 • vedení organizace vytváří zdroje a podmínky tak, aby všichni zaměstnanci organizace na všech úrovních řízení mohli plnit cíle jakosti stanovené vedením
 • vedení organizace stanovuje cíle jakosti, které chce v jednotlivých časových etapách dosáhnout
 • vedení organizace vytváří účinný a efektivní systém pro vnitřní komunikaci

Zapojení zaměstnanců:

 • lidský faktor je strategickým faktorem rozvoje organizace
 • v systému managementu jakosti jsou zapojeni všichni zaměstnanci na všech úrovních řízení do procesu trvalého zlepšování, získávání podnětů, jejich vyhodnocování a navrhování opatření ke zlepšení
 • organizace podporuje a využívá schopnosti zaměstnanců ve prospěch organizace a všech zainteresovaných stran
 • zaměstnanci jsou zapojeni do trvalého systému vzdělávání a získávání povědomosti o významu jakosti

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy:

 • organizace a její dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a jejich partnerství musí přinášet prospěch oběma stranám
 • organizace pravidelně hodnotí a vybírá dodavatele, kteří jsou schopni plnit její požadavky
gallery/ISO/2018_ISO_9001_CZ.jpg 

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz