česká verze stránek english site

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. TroubskoPrávě se nacházíte: www.vupt.cz / O nás >> Certifikáty >> Environmetální politika

Environmetální politika

Vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. si uvědomuje, že všechny činnosti, které, organizace vykonává, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem organizace. Proto vedení Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Troubsko formulovalo následující zásady politiky k ochraně životního prostředí:

  • Organizace se zavazuje své cíle dosahovat s ohledem na životní prostředí.
  • Organizace se snaží využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního prostředí.
  • Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí.
  • Organizace se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  • K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.
  • Organizace pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmentálního managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  • Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
  • Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
  • Organizace se zavazujeme k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích ekonomických zdrojů.
gallery/ISO/2018_ISO_14001_CZ.jpg

Mapa webu | Jak se k nám dostanete
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Telefon: +420 547 138 811 (+420 547 138 8XX - tel. klapka) | GSM brána +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz