česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Staff publications >> Published in the year 2012

Published in the year 2012

 • Al-Mosanif, E., Vejražka, K., Juzl, M., Drápal, K. (2012) Root system size of alfalfa varieties under different plant densities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LX:1,  9-16.
 • Badalíková B., Pokorný E., Šarapatka B., Bartlová J., Čáp L., Červinka J., Hybler V., Jandák J., Pospíšilová L. (2012): Acceptable soil tillage for minimization of degradation changes. Applied certify metodology 19/12, 29 p. ISBN 978-80-905080-1-9. [In Czech]
 • Badalíková B. (2012): Soil properties improvement by the help of support preparation application. Úroda 12, scientific  supplement, LX, p. 85-90. ISSN 0139-6013. [in Czech]
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Effect of various compost doses on the soil infiltration capacity. In CD, 19th ISTRO Conference IV SUCSn meeting „Striving for sustainable high productivity“, Montevideo, Uruguay,  p. 1-6. ISSN 1510-0839.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Influence soil tillage on its degradation. Agricultural weekly, Poľnohospodársky týždenník 9/2012, p. 10-11. ISSN 1212-2246. [In Czech]
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Influence of incorporated organic matter on soil and infiltration. In book: Soil – School, published by Szent Istvan University Press on behalf of Márta Birkás, Gödöllő, Hungary, p. 293-298. ISBN 978-963-269-299-9.
 • Badalíková, B., Bartlová, J. (2012): Importance of organic matter fertilization.  Úroda 10, LX, p. 28-30. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Badalíková B., Bartlová J. (2012): Prevention of soil water erosion at catch crops usage. Úroda 12, scientific  supplement, LX, p. 255-258. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Badalíková B., Červinka J. (2012): Influence of ploughing-down of grapevine Chips on soil microbial  activity. Vinař – Sadař, 2/2012, p. 10-13. ISSN 1804-3054. [In Czech] 
 • Badalíková, B., Červinka, J. (2012): Soil monture in vineyard interrows by different utilization of grapevine chips) In Sb.: Vláhové poměry krajiny, international conference Mikulov, 4.-5. dubna, p.7-10. ISBN 978-80-86690-78-0. [In Czech]
 • Badalíková B., Červinka J., Pospíšil J. (2012): Influence of ploughing-down of grapevine Chips on soil structure. In CD proc.: International Conference „New direction in usage of agricultural, traffic and manipulation engineering in relation to environment“, Černá v Pošumaví, 23.-25.5.2012, p. 271-274. ISSN 1802-2391. [In Czech]  
 • Badalíková, B., Červinka, J. (2012): Effect of ploughing-down of grapevineChips on soil structure when usingspecial agricultural machinery. In: Acta Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., LX: 6,  p. 9–14. ISSN 1211-8516.
 • Bartlová J., 2012: The influence of fallow on water stability of soil aggregate. Úroda 12,  scientific supplement, vol. 60, n. 12, pp. 259-262. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Bučánková, A., Ptáček, V. (2012): A test of Bombus terrestris cocoon and other common methods for nest initiation in B. lapidarius and B. hortorum, Journal of apicultural science, vol. 56, no. 2, p. 37-48.
 • Červinka, J., Badalíková, B., Pospíšil, J., Mareček, J. (2012): Effect of different tillage methods to penetrometr resistant. In XV. Mezinarodowa konferencia naukowa"Wspolczesne aspewkty inžynierii rolniczej". Szczecin, POLSKO: ZUT Szczecin, p. 40–44. ISBN 978-83-7663-117-2. [In Poland]
 • Dotlačil, L., Pelikán, J. (2012): History of working with gene pools of agricultural crop in the Czech Republic. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Conference Proceeding, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  p. 4-10. ISBN 978-80-7427-094-9. [In Czech]
 • Frydrych, J., Vondřejc, T. E., Lošák, M., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M. (2012): Monitoring insect biodiversity focusing on important pests in grass and legume growth. Rostlinolékař 5/2012, Vol. 23, p. 28-35. ISSN 1211-3565. [In Czech]
 • Gillová, L., Kitner, M., Majeský, L., Skálová, D., Vymyslický, T. (2011): New knowledge about the type of wormwood pancicii (Artemisia pancicii). Příroda 31: p. 11-31. [In Czech]
 • Hajzler, M., Klimešová, J., Středa, T., Vejražka, K., Mareček, V., Cholastová, T. (2012): Root system production and aboveground biomass production of chosen cover crops. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012. No. 69, p. 713-718. ISSN 2010-376X.
 • Hofbauer, J., Vejražka, K. (2012): Food for pollinators in intensive landscape in Czech Republic . Pícninářské listy 18,  p. 81-82, ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Hrudová, E., Kolařík, P., Seidenglanz, M., Tóth, P., Poslušná, J., Rotrekl, J. (2012): The predominant types of stem weevil on locations Troubsko and Šumperk. Úroda 12, scientific supplement, p. 55 – 60. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Hrudová, E., Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P. (2012): Species spectrum of pollen beatle on oil plants. Conference Nitra. [In Czech]
 • Hůla J., Badalíková B., Kovaříček P., Vlášková M., Bartlová J. (2012): Modification of physical soil properties and retentive soil ability by ploughing-down of compost from biomass waste. Applied certify metodology. Praha, VÚZT, v.v.i., 29 p. ISBN 978-80-86884-68-4. [In Czech]
 • Hutyrová, H., Knotová, D., Gottwaldová, P., Pelikán, J. (2012): Study of genetic resources of the genus Phacelia Juss. to establish a minimum set of descriptors. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Conference Proceeding, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  p. 33-40, ISBN 978-80-7427-094-9. [In Czech]
 • Cholastová, T., Hujslová, M. (2012): The use of PCR methods for identification of fungal pathogens Fusarium occurring on permanent grassland. Úroda 12, scientific supplement, p. 179-182. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Cholastová, T., Knotová, D. (2012): Genetic diversity among alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars from Czech Republic. Biotechnology in Legume Breeding, Book of Abstract, 23rd – 25th October 2012, Šumperk, Czech Republic, p. 18. ISBN 978-80-87360-12-5.
 • Cholastová, T., Knotová, D. (2012): Using Morphological and Microsatellite (SSR) Markers to Assess the Genetic Diversity in Alfalfa (Medicago sativa L.). World Academy of Science. Engineering and Technology, Issue 69, September 2012, Rome, Italy, p.1488 – 1495. ISSN 2010-3778.
 • Jílková, B., Víchová, J., Pokorný, R., Vejražka, K. (2012): Germination of conidia Colletotrichum acutatum mounted active substances selected fungicides. Úroda. 2012. Vol. 60, No. 12, p. 183-186. [In Czech]
 • Kitner, M., Majeský, L., Gillová, L., Vymyslický, T., Nagler, M. (2012): Genetic structure of Artemisia pancicii populations inferred from AFLP and cpDNA data.  Preslia 84, p. 97–120.
 • Knotová, D. (2012): California bluebell seed production under conditions of organic farming. Úroda 12, scientific supplement, p. 295 – 298. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Knotová, D., Hutyrová, H. (2012): Determination of similarities in the Czech collection birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus  L.). Úroda 12, scientific supplement, p. 163 – 166. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Kolařík, P. (2012): Occurrence and harmfulness of corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) in the Czech Republic. Agromanuál 5, p. 54 - 56, ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): How to  žlabatka stonková in poppy. Agromanuál 5, p. 58 - 59, ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Protection of red clover seed crops against insect pests. Agromanuál 6, 2012, s. 36-37, ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Pest resistance to pesticides. Úroda 12, scientific supplement, p. 43 - 48, ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): Occurrence and harmfulness of corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera Leconte) in the years 2007-2012 in southern Moravia. XV. Rostlinolékařské dny, Conference Procceding, Pardubice 7.-8.11.2012, ISSN 1804-1264. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): The occurrence of nosatčík of the genus Apion in red clover and new possibilities of regulation. Pícninářské listy 2012, Vol. XVIII, p. 36 – 38. ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Kolařík, P., Rotrekl, J. (2012): European corn borer - monitoring, protection. Agromanuál 6, 2012, s. 28-29, ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Lang, J. (2012): Dynamics of representation components in legume-grass mixtures on arable land in conditions. Úroda 12, scientific supplement, p. 315-318. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Lang, J. (2012): Grass-legume mixtures grown on arable land. Zemědělec 3/2012, Vol. XX. Praha: ProfiPress, p. 13. ISSN  1211-3816. [In Czech]
 • Lang, J. (2012): Competition between grasses and legumes in mixtures grown on arable land. Pícninářské listy 2012, Vol. XVIII, p. 62-63. ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Macháčková, I., Ptáček, V., Bučánková, A., (2012): Experience with the use of natural bumblebee (Bombus terrestris L., Apidae) in breeding of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Úroda 12, scientific supplement, p. 21-26.  ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Nedělník, J. (2012): Phytopathologic aspects of growing corn. Úroda 12, p. 48-50. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Nedělník, J. (2012): It affects attack corn fungal pathogens silage quality? Agromanuál 11/12, p. 302-33. ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Nedělník, J., Lindušková, H., Kmoch, M. (2012): Influence of growing bt maize on fusarium infection and mycotoxins content – a Review. Plant Protec. Sci, vol. 48, special issue, S18-S25.
 • Nedělník, J., Lindušková, H., Skládanka, J., Doležal, P., Zeman, L., Havlíček, Z. (2012): Mycotoxins and quality of roughage. In: Mykotoxíny 2012, Bratislava, 18.-19.10.2012, p. 80-88. ISBN 978-80-7080-829-0. [In Czech]
 • Pelikán, J. a kol. (2012): Atlas of seeds from species of the family Fabaceae LINDL. Issue 1, Publishing Ing. Petr Baštan, Olomouc, 190 p. ISBN 978-80-905080-3-3. [In Czech]
 • Pelikán, J., Hutyrová, H. (2012): Možnosti pěstování žita svatojánského k výrobě osiva v ekologickém zemědělství. Úroda 12, vědecká příloha, s. 355 – 358. ISSN 0139-6013.
 • Pelikán, J., Hutyrová, H. (2012): Options for rye seed production in organic farming. Úroda 12, vědecká příloha, s. 355 – 358. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Pelikán, J., Hýbl, M. a kol. (2012): Czech plants of the family Fabaceae LINDL. Issue 1, Publishing Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 p., ISBN 978-80-905080-2-6. [In Czech]
 • Pelikán, J., Vymyslický, T., Hofbauer, J., Vejražka, K. (2012): Overview of new varieties and new breeding of the Research Institute for fodder crops, Ltd. Troubsko and Agricultural Research, Ltd. Troubsko. Pícninářské listy, XVIII, p. 17 – 19, ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Pelikán, J., Vymyslický, T., Knotová, D., Hutyrová, H., Raab, S. (2012): The issue of regeneration and preservation of seeds of landraces family Fabaceae. In: Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu. Sborník referátů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha 6 – Ruzyně.  p. 60-64, ISBN 978-80-7427-094-9. [In Czech]
 • Poštulka, R., Doležal, P., Pelikán, J., Knotová, D. (2012): Effect of Dry Matter Content and Inoculation on Ruminal Protein Degradability in Alfalfa Silages. Iranian Journal of Applied Animal Science, No. 1,  p. 45-49. ISSN 2251-628X.
 • Procházka, J., Procházková, B. (2012): Impact of soil tillage and catch crops on maize yields. Proc. 12. ESA Congress, University of Helsinky, P2-66, p. 548 – 549.
 • Prochazkova, B., Prochazka, J., Houst, M., Hledik P. (2012): Effect of different intensity of soil tillage on winter wheat yields. Proc. 12. ESA Congress, University of Helsinky, P2-67, p. 550 – 551.
 • Raab, S. (2012): Evaluation of morphological characteristics of some species of the genus  Salvia L. Úroda 12, scientific supplement, p. 363 – 366. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Raab, S., Knotová, D., Pavela, R. (2012Screening effects of extracts from plants of the genus Salvia L. mortality of caterpillars Spodoptera litoralis. In: Sborník konference „Aktuální otázky pěstování léčivých, kořeninových a aromatických rostlin“, Issue 1., Mendelova univerzita v Brně, p. 120-123, ISBN 978-80-7375-670-3. [In Czech]
 • Raab, S., Knotová, D., Pelikán, J. (2012): Prospective annual clovers for dry areas. Pícninářské listy, XVIII, p. 20 – 22, ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Raab, S., Machač, R. (2012): Production of spring mustard seed in organic farming. Úroda 12/2012, scientific supplement, p. 367 - 370, ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Rotrekl, J. (2012): Comprehensive protection for poppy seed and alfalfa crops from insect pests. XV. Rostlinolékařské dny, Conference Procceding, Pardubice 7.-8. 11. 2012. ISSN 1804-1264. [In Czech]
 • Rotrekl, J. (2012): Monitoring of insect pests of field crops and damage thresholds. Agromanuál 11/12, 2012, p. 36-39. ISSN 1801-7673. [In Czech]
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2012): Weevil on a poppy and its possible regulation. Úroda 5, p. 78-80. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Rotrekl, J., Kolařík, P. (2012): Corn pests. Úroda 12, scientific supplement, p. 53 – 56. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Salaš P., Hlušek J., Hora P., Chalupová P., Jandák J., Janků L., Kislinger J., Klučáková M., Knotová D., Kohut M., Laštůvka Z., Litschmann T., Lošák M., Lošák T., Mokričková J., Pekař M., Pelikán J., Raab S., Rožnovský J., Salaš P., Salašová A., Sasková H., Semanová I., Straka J., Straková M., Šafránková I., Šefrová H., Ševčíková M., Vymyslický T. (2012): Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Applied certified methodology. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 104 p. ISBN 978-80-7375-585-0. [In Czech]
 • Seidenglanz, M., Kolařík, P., Rotrekl, J., Hrudová, E., Tóth, P. (2012): The effectiveness of insecticides on stem weevil on sites differing predominance of one or the other species (krytonosec řepkový x k. čtyřzubý). Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 21.-22. 11. 2012, p. 182 – 189, ISBN 978-80-97065-43-3. [In Czech]
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M., Herda G., Dědek, J., Šubr, J (2012): Development of sensitivity to pollen pyretroidům between 2008 - 2012, the correlation between the effectiveness of insecticides and the first results of susceptibility testing krytonosec šešulový, krytonosec čtyřzubý and flea beetle genus Phyllotreta to pyrethroids. Sborník příspěvků z konference Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Hluk 21.-22. 11. 2012,  s. 175 – 181, ISBN 978-80-97065-43-3. [In Czech]
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Hrudová, E., Tóth, P., Kolařík, P., Rotrekl, J., Havel, J., Spitzer, T., Bernardová, M. (2012): Development of resistance of pollen beetles (Meligethes aeneus F.) to pyrethroids in various regions of the Czech Republic between 2008 and 2011. Rosliny Oleiste Conference 2012.
 • Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Bernardová, M., and her cooperators, Havel, J., Hrudová, E., Tóth, P., Herda, G. (2012): Correlation between the susceptibility of Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) to chlorpyrifos-ethyl and lambda-cyhalothrin in the Czech Republic and Slovakia. Conference Nitra.
 • Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Lindušková, H., Nawrath, A. (2012): Influence of forage species and preservation additives on quality and mycotoxins safety of silages. Acta fytotechnica et zootechnica, 15, special number, s. 50-54. ISSN 1335-258X.
 • Skládanka, J., Nedělník, J., Doležal, P., Lindušková, H., Nawrath, A. (2012): Influence of forage species and preservation additives on quality and mycotoxins safety of silages. In: Proceed. Of Absrtacts of the XIX Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, September 5-7.2012, p. 118-119. ISBN 978-80-552-0838-1.
 • Soldánová, M., Cholastová, T., Poláková, M., Piáková, Z., Hájková, P. (2012): Molecular mapping of quantitative trait loci (QTLs) determining resistance to Sugarcane mosaic virus in maize using simple sequence repeat (SSR) markers. African Journal of Biotechnology 11(15): p. 3496 – 3501.
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2012): Options control weeds in seed crops black medic and fenugreek. Pícninářské listy 2012, Vol. XVIII, p. 39 – 42. ISBN 978-80-87091-32-6. [In Czech]
 • Šmahel, P., Kolaříková, E. (2012): Weed control in chickpea and pea poppy. Úroda 12, 2012, scientific supplement, p. 235-241. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Vejražka, K., Pelikán, J., Hofbauer, J. (2012): It is desirable breeding minor crops? Úroda 12, scientific supplement, p. 11 – 14. ISSN 0139-6013. [In Czech]
 • Vejražka, K., Víchová, J., Hofbauer, J. (2012): Safflower - situation in the Czech Republic and the results of breeding materials. Prosperující olejniny 2012, p. 104-105, ISBN 978-80-213-2335-3. [In Czech]
 • Vymyslický T., Badalíková B., Knotová D., Bartlová J. (2012): Methodology for application of EnviMIX to dykes and their subsequent revegetation. ZV Troubsko. 39 p. ISBN 978-80-86908-26-7. [In Czech]
 • Vymyslický, T., Fabsicova, M., Entova, J., Kurova, J. (2012): Fallow as a sustainable approach to small-area grassland management with respect to the biodiversity in grasslands. – Journal of Mountain Agriculture on the Balkans .15 (4), p. 849-856. ISSN 1311-0489.
 • Vymyslický, T., Fabsicova, M., Entová, J., Kůrová, J. (2012): Význam úhorů v zemědělské krajině. Sborník abstraktů z X. sjezdu České botanické společnosti, p. 71. ISBN 978-80-86632-39-1. [In Czech]
 • Vymyslický, T., Neugebauerová J. (2012): Methodology for evaluating the genus Glycyrrhiza L.. Applied certified methodology. ZV Troubsko, MENDELU. 32 p. ISBN: 978-80-86908-22-9. [In Czech]
 • Vymyslický, T., Pelikán, J., Knotová, D., Raab, S. (2012): Genetic resources of the family Fabaceae for sustainable agriculture. In: Biodiverzita v pol´nohospodárskej krajine a v ekosystéme. Zbor. z medzinár. konferencie projektu REVERSE-INTERREG IVC. Piešťany, s. 31-34, ISBN 978-80-89417-37-7. [In Czech]
 

Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz