česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Staff publications >> Published in the year 2008

Published in the year 2008

Badalíková B.: Soil erosion. Kapitola v knize „Minimalizace zpracování půdy, 2008, s.38–42 ISBN 978–80–86726–28–1 (in Czech)

Badalíková B. : Soil protection from erosion. Farmář 5/2008, 2008, s. 28–29 ISSN 1210–9789 (in Czech)

Badalíková B.: The changes of humus quality by different growth establishment of sugar beet. In CD: Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Půda v moderní informační společnosti, Rožnov pod Radhoštěm, 2008, str. 340–344, ISBN: 978–80–89128–44–0 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J.: Development soil structure after wood chips placement from grapevine. In: 12. Pedologické dny, Antropogenní zatížení půd, sborník příspěvků. ČZU v Praze, 2008, s.1–4 ISBN 978–80–213–1879–3 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J.: Different technology of soil tillage to sugar beet and their influence over content soil humus and sugar beet yield. Listy cukrovarnické a řepařské č.11/2008, roč. 124, 2008, s. 306–310 ISSN 1210–3306 (in Czech)

Badalíková B., Červinka J.: Effects of different soil tillage systems on sugar beet yields and dynamics of humus content in soil. 5th International Conference ISTRO ČR, Brno In CD: Soil Tillage – New Perspectives, 2008, p.97–104 (in English) ISBN 978–80–86908–05–2

Badalíková B., Červinka J.: Soil tillage to sugar beet in connection with humus movement and yield formativ. Úroda 4/2008, roč.LVI, 2008, s.65–68 ISSN 0139–6013 (in Czech)

Badalíková, B., Hrubý,J.: Change monitoring of soil chemical properties owing to erosive effects In CD: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno, Úroda 12, věd. příl. čas., 2008, s. 269 –273 ISSN 0139–6013 (in Czech)

Badalíková B., Hrubý J.: Influence of embedding of fly ashes to the soil on the microorganims content In CD: Biotechnology 2008, České Budějovice 2008, Prat 4,2008, s.11–13, ISBN 80–85645–58–0 (In Czech)

Badalíková B., Hrubý J.: Soil-protecting function of catch crops, Agro-magazín 3/2008, 2008, s.22–24 ISSN 1214–0643 (in Czech)

Badalíková B., Hrubý J.: Soil-protecting systems of soil tillage by winter rape. Naše pole, 9/2008, 2008, s.24–25 (in Slovak) ISSN 1335–2466

Badalíková B., Hrubý J.: Water infiltration to the soil predicate about soil environment In. CD: Využití zemědělské techniky pro trvale udržitelný rozvoj. MZLU, ZF Lednice, VÚZT v.v.i. Praha 2008, 2008, s.25–30 ISBN 978–80–7375–177–7 (in Czech)

Badalíková B., Hrubý J., Svoboda M.: The influence of soil reaction change after application of fly ashes from fluid coal combustion on the humus content. In CD – Book of Abstracts, Eurosoil 2008, 2008, p. 245 ISBN 978–3-902382–05–4 (in English)

Badalíková B., Pokorný E.: Different soil tillage to sugar beet and its influence on the soil compaction, Nové AGRO 3/2008, 1.roč., 2008, s.46–50 ISSN 1802–7903 (in Czech)

Badalíková B., Pokorný E.: Sugar beet growing with ploughing or without ploughing. Naše pole, 12/2008, 2008, s.42–43 ISSN 1335–2466 (in Slovak)

Badalíková B., Pokorný E., Červinka J.: Soil management influences her fertility Farmář 10/2008, 2008, s. 18–21, ISSN 1210–9789 (in Czech)

Badalíková B., Pokorný E., Červinka J., Bartlová J.: Anthropogenic influence on degradation changes of soils indifferent production regions. In CD: Sborník příspěvků „Antropizácia pôd IX“ Konference Bratislava, SR, 2008, s. 100–108 ISBN 978–80–89128–48–8 (in Czech)

Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P. Rudišová I: Arthropod biodiversity in grassy agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.37 – 48. ISBN: 978–80–213–1965–6

Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P. Rudišová I.: Diptera families in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.15–26. ISBN: 978–80–213–1965–6.

Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P. Rudišová I.:Empidoidea (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.26–37. ISBN: 978–80–213–1965–6

Bartlová, J., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Possibilities of non-traditional fodder crops utilization for the reduction of soil heavy metals content.Úroda, scientific attachement of the journal, 2008, No 12, p. 269–274. ISSN : 0139–6013. (in Czech)

Bláha, L., Gottwaldová, P.: Changes of Seed Germination During the Year. In: Italian Journal of Agronomy, 10th Congress of the European Society for Agronomy 15–19th September 2008, Bologna, Italy, ISSN 1125–4718:, 2008, 387–388.

Bláha, L., Kadlec, P., Kohout, L., Gottwaldová, P., Čepl, J., Macháčková, I., Hnilička, F..: Vigour of the seeds, seed quality and their importance in traditional and selected non-traditional perspective crops for breeding, seed management and growers – In: Vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008, ISSN: 0139–6013, 2008, s. 53–61 (In Czech)

Bláha, L., Kadlec, P., Kohout, L., Gottwaldová, P., Čepl, J., Macháčková, I., Hnilička, F. : Vigour of the seeds, seed quality and their importance– In: Úroda 11/2008, ISSN 0139–6013:, 2008, 78–82. (In Czech)

Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Prokeš, J., Hřivna, L.: Differences in Barley Root System Size and Nutrient Uptake of Grain. In Modern variety breeding for present and future needs. 1. vyd. Valencia, Spain: Editorial Universidad Politécnica de Valencia, (2008) p. 342–343. Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Root Capacity and its Influence on Nutrient Uptake by Malting Barley Grain. In WINKLER, J. – NEUDERT, L. MZLU pěstitelům, sborník odborných příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008, p. 22–25. (in Czech)

Cerkal, R., Vejražka, K., Ryant, P., Hřivna, L., Prokeš, J.: Root Capacity and its Influence on Nutrient Uptake by Malting Barley Grain. Cereal Research Communications. (2008) 36 (5S), p. 111–114.

Cerkal, R., Vejražka, K.: Damage to field crops caused by game – estimation of the extend of the damage, the appraisal of damage, and basic prevention measures In Zemědělské poradenství 2008. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, (2008), s. 76–83. (in Czech)

Cerkal, R., Jandák, J., Dostál, V., Gregor, T., Hřivna, L., Vejražka, K., Šťastná, M., Furych, V.: Agriculture in the Gobi Desert. Farmář. (2008) 14 (9), p. 80–82. (in Czech)

Černý M., Barták M., Frydrych J., Lošák M. , Cagaš B. , Rotrekl J., Kolařík P. Rudišová I.: Agromyzidae (Diptera) in grassland agroecosystems under different management practices. Proceedings of the “Workshop of animal biodiversity”, Jevany, 3.-4.th July, 2008, pp.48–59. ISBN: 978–80–213–1965–6

Doležal, P., Nedělník, J., Skládanka, J., Moravcová, H., Pirochta, V.: The quality and aerobic stability of maize silage. (In Czech) Úroda 12, věd. příloha, 261–268.

Dryšlová, T., Procházková, B. Soil nitrate content under growing Catch crop.In Proceedings „MZLU pěstitelům“. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 28–31. [CD-ROM] ISBN 978–80–7375–187–6

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P. Long-term effect of different crop rotations and soil tillage systems on soil organic matter content. Italian Journal of Agronomy, 2008, sv. 3, č. 3 supplement, s. 201–202. ISSN 1125–4718

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P.: Soil organic matter under long-term cereals growing. In Book of Abstracts of EUROSOIL 2008 „Soil – Society – Environment“. Vienna, Austria: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), (2008) s. 240–241. ISBN 978–3-902382–05–4

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J. Grain yield of continuos spring barley (Hordeum vulgare L.).In Proceedings „MZLU pěstitelům“. Brno: MZLU v Brně, 2008, s. 26–27. [CD-ROM] ISBN 978–80–7375–187–6

Dryšlová, T., Procházková, B., Křen, J., Smutný, V., Málek, J. Spring barley (Hordeum vulgare L.) grain yield under long-term continuous growing with different soil tillage systems and straw management practices. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 121–124. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2

Dvořák, J., Kamler, J., Cerkal, R., Vejražka, K.: Game and damage to field crops. Farmář. 14 (7), p. 36–38. (in Czech).

Dvořák, J., Kamler, J., Homolka, M., Cerkal, R., Vejražka, K.: Damage to field crops caused by game – evaluation and appraisal metodology. Úroda. (2008) 2, p. 7–9. (in Czech)

Fišerová, H., Mikušová, Z., Klemš, M.: Estimation of ethylene production and 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid content in plants by meansof gas chromatography. Plant Soil Environ., 54, 2008 (2): 55–60

Gottwaldová, P., Bláha, L.: Germinability of minor fodder crops with different provenance under different stress conditions (In Czech). – In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013, 2008: 171–174.

Gottwaldová P., Pelikán J., Vymyslický T.: Evaluation and use of genetic resources of fodder crops from the family Fabaceae. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec, (2008) 112–114.

Hanuš, O., Landová, H., Macek, G., Rozsypal, R., Vorlíček, Z., Roubal, P.: The Impact Composition of Cow Milk. „Biotechnologie“, Č. Budějovice, 2008, p. 137–140.

Hanuš, O., Vorlíček, Z., Sojková, K., Rozsypal, R., Vyletělová, M. Roubal, P., Genčurová, V., Pozdíšek, J.: A Comparison of Selected Indicators of Milk composition and properities in Organic Herds with Conventional Herd as Reference. 1st Scientific Conference, 8th Europiean Summer Academy on Organic Farming, Lednice, 2008.

Havel,J., Plachká, E.,Rotrekl,J.,: Methodology of plants protection before diseases, pests and weeds. Poppy. Metodika vydaná ČZU Praha, 2008, 12 s.

Havel, J., Rotrekl, J.: Pests occurrence on poppy in 2003 – 2007 on fields in north, central and south Moravia and some principle of protection against them.Sborník odborných seminářů “MÁK v roce 2007. Makový občasník, 2008, s. 72 – 76.

Hofbauer J.: Crag of cultivation of some energetics crops. Farmář 11, 18–19.2008 In Czech.

Hofbauer J.: Safflower- old and new crops for agricultural production. Úroda 2, 40–41,.2008 In Czech.

Hofbauer J.: Seed technology and breeding of Sage /Salvia officinalis. In: .Conference on medicinbal and aromatic plants of southest european countries (5th CMPSEEC Brno 2–5.9.2008 ISBN 978–80–375–205–7

Hofbauer J.: Possibilities of energetics utilize of untraditional crops. Energie 21, 1. 12–13. 2008 In Czech.

Hrubý, J.: Heavy metals, s. 52–53. In: Prugar, J. a kol., Quality of vegetable products on the threshold of 3rd millennium. VÚPS Praha, 2008, 327 s. ISBN 978–80–86576–28–2.

Hrubý, J., Doubková,Z., Psota,B., Rakouský,S.: Detection trance – genes and monitoring possibilities of transmission genetically forced rape. Naše pole, XII.,2008, č.8, s. 28–29. ISSN 1335–2466.

Hrubý J., Badalíková B.,: Minimization of soil tillage from look long – term trials – barley spring. Naše pole, XII, č.11, s.44–45 ISSN- 1335–2466, 2008, (In Slovak) (NAZV-940)

Hrubý,J., Badalíková, B.,Bartlová,J.: Utilization of nontraditional crops at decontamination soil polluted by diesel oil. In CD : Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, věd,příl.čas.Úroda, Brno,2008 , s. 269 –273. ISSN : 0139–6013

Hrubý,J.,Bada­líková,B.,Bar­tlová,J.: Utilization of compost and non traditional crops by soil decontamination polluted by diesel oil. In CD: Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové,MZLU, Brno, 2008, 7 s. ( nečísl.) ISBN: 978–80–7375–229–3

Hrubý J., Badalíková B., Hartman J.: Exercise of non traditional products at soil recultivation contaminated by motor oil. In CD: Biotechnology 2008, České Budějovice 2008, Prat 4, s.67 –69 ISBN 80–85645–58–0 (In Czech)

Hrubý J., Badalíková B., Hartman I., Bartlová J.: Remediation of petroleum-contaminated soils using compost and non-traditional crops. In CD: Soil Tillage – New Prespectives, konf. ISTRO, Brno, 2008, s.313–320. ISBN 978–80–86908–05–2

Hrubý J., Badalíková B., Hartman J., Svoboda M.: The changes pH soil after application of granulates from fly – ashes of fluid coal combustion. Agromagazín, 9, 2008, č.2 , s.28 –30

Hrubý J., Badalíková B., Svoboda M.: The changes of soil reaction after application of fly ash pellets. Eurosoil 2008, Wien,2008, In CD: Book of abstr. , s. 198. ISBN: 978–3-902382–05–4. Eureka

Hrubý, J., Javůrek, M.: Spring barley. s.137–143. In: Hůla, J., Procházková, B. et al.: Minimalizace zpracování půdy (Minimization of soil tillage), ProfiPress, 2008, 246 s. ISBN 978–80–86726–28–1

Hrubý, J., Procházková, B., 2008: Minimization of soil tillage and presowing preparation. Úroda, příl. Jarní obilniny, č.1, s.31–32. ISSN 0139–6013

Hrubý, J., Procházková, B., Dovrtěl, J., Janeček, M. Effect of different agrotechnical and phytosanitary measures on spring barley yields in long-term monoculture. Agriculture (Poľnohospodár­stvo), 2008, sv. 54, č. 3, s. 111–118. ISSN 0551–3677

Hůla, J., Procházková, B., a kol. Minimum soil tillge. Praha: Profi Press, s.r.o., 2008, 248 s. ISBN 978–80–86726–28–1

Cholastová T., Moravcová H.: The use of species-specific PCR-based assays to molecular detection of Fusarium avenaceum and Fusarium poae. Úroda, No. 12, 2008, p. 283–286. ISSN: 0139–6013 (In Czech).

Jakešová, H , Čechová, L., Řepková, J., Hofbauer.J.:Mor­phological and Cytological Variability in Interspecific Hybrids Trifolium pratense x T. medium: In:Proceedings Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. J. Prohens and M.L. Badenes (Eds.), Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain, 2008, p. 138.

Kamler, J., Dvořák, J., Homolka, M., Cerkal, R., Vejražka, K.: Damage to field crops caused by game – estimation of the extend of the damage. Úroda. (2008) 1, p. 55–56. (in Czech)

Kocourek,F., Rotrekl,J. :Pests of maize. Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.147 – 156. ISBN 978–80–02–02087–5

Kocourek, F., Stará,J., Falta,V., Rotrekl,J.: Methodology of protection of maize before corn borer – protection of genetic, chemical, biological and agrotechnological. Metodika vydaná VÚRV,v.v.i. Praha, 2008, 36 s. ISBN:978–80–87­011–90–4

Kolařík,P. Rotrekl,J.: Monitoring of western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) on southern Moravia). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11.2008, vědecká příloha časopisu Úroda,2008, s. 291 – 294. ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl,J.: Bugs on luzerne planting for seed and protection against them. Agromanuál roč. 3, 2008, č. 7 s. 26–27

Komzáková O., : The recent knowledge of the Czech and Slovak fauna of the family Anthomyiidae (Diptera) and a problem of the females identification. Acta Zoologica Universitatis Comenianae 47 (2): 2007, 161–165

Komzáková O.,Dvořák L., Přidal A.,: Problems of cryptic species of bumblebes (Bombus s.str). (Hymenoptera: Apoidea) and monitoring of their occurrence in nature: 15–18. In: Dvořák L., Roller L. & Smetana V. (eds): Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku 4, zborník z konferencie, Kamenný Mlyn, Plavecký Štvrtok, 12.-14. júna 2008.

Krieg P.,Hofbauer J.,Komzáková O.: Bumblebee and their benefit in agricultural landscape. 2008, ISBN 978–80–8719–601–4 (In Czech).

Lošák M., Frydrych J., Cagaš B., Rotrekl J., Kolařík P., Barták M.,: Insect biodiversity in various farmland management systems with focus on grass and legumious vegetation cover. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11. 2008, vědecká příloha časopisu Úroda,2008, s. 192 – 196. ISSN 0139–6013

Macháč R., Cagaš B., Hejduk S., Pelikán J., Macháč J.: Methodology for testing of the varieties for index of registered varieties. Oseva PRO, s.r.o. – Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří: 2008, 9 stran. (In Czech)

Macháč, R., Cagaš, B., Pelikán, J., Hejduk, S.: Productivity and competitive ability evaluation of perennial ryegrass varieties, tested in different soil-climatic conditions. In Biodiversity and animal feed – future challenges for grassland production. Proceedings of the 22nd General Meeting of the European Grassland Federation 9–12 June, 2008 Uppsala, Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences, 2008. p. 272–274 (Grassland Science in Europe, vol. 13, ISBN: 978–91–85911–47–9).

Macháč, R., Pelikán, J., Hejduk, S.: Comparison of fodder efficiency and competition of selected grass varieties. Pícninářské listy, SPTJS Zubří, 2008, 22 – 25 (In Czech)

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Correlation among characters of the species Phacelia tanacetifolia Benth. (In Czech). In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 93–96.

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Evaluation of selected traits of genus Phacelia. In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 61–66. (In Czech)

Marková H., Gottwaldová P., Knotová D., Pelikán J.: Within-varieties and among-varieties variability of some characters in the collection of purple tansy Phacelia tanacetifolia Benth. International conference: „Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops”, 24–27 November 2008, Novi Sad, Serbia, 2008, 165–168. ISBN 978–86–80417–20–2.

Marková H., Knotová D., Gottwaldová P., Pelikán J.: Yields of varieties and breeding lines of Phacelia tanacetifolia Benth. (In Czech). In: Vědecká příloha časopisu Úroda 12, ISSN 0139–6013: 2008, 89–92.

Mikušová Z., Procházka J., Procházková B., Hartman I., Kubík L.: The influence of crop-plant and soil tillage on soil properties. In CD: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno, vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008: 2008, 197–200, ISSN: 0139–6013 (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Study of mycotoxins in feed.. In: Sb. Přednášek Mykotoxíny 2008, Praha 9.-10.10.2008 Praha, ed. VSCHT Praha, 46–48. ISBN 978–80–7080–696–8 (in Czech)

Nedělník, J.: Fodder crops diseases. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.382–383, 398–399. ISBN 978–80–02–02087–5, (In Czech)

Nedělník, J.: Maize. In: Prugar, J. et al.: Quality of crop products in 3rd milenium.. Ed. VÚPS ve spolupráci a Komisí jakosti ČAZV, Praha 2008, pp. 142–146.

Nedělník, J., Moravcová, H., Románková, Z: Maize fungal diseases and their quality impact of silages. Rostlinolékař 5, 2008, 11–14. ISSN 1211–3565 (In Czech)

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Current state and expected development of fodder crops on arable land in the Czech republic. Úroda, 2008, 12, vědecká příloha 81–82. (In Czech)

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Current State and Expected Development of Fodder Crops on Arable Land in the Czech Republic. In. Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2008, p. 35–37. Vědecká příloha časopisu Úroda No. 12, 2008. ISSN: 0139–6013. (In Czech)

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Current State and Expected Development of Fodder Crops on Arable Land in the Czech Republic. In. Sb. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2008, p. 35–37. Vědecká příloha časopisu Úroda No. 12, 2008. ISSN: 0139–6013. (In Czech)

Nedělník J., Vymyslický T., Hartman I., Pelikán J.: Quality control by the genetic resources of fodder crops and the ISO quality standards. Sborník referátů ze semináře: Aktuální problémy mezinárodní spolupráce, managementu a využívání genetických zdrojů rostlin. Genetické zdroje č. 97, VÚRV, v. v. i. Praha: 2008, 24–25, ISBN 978–80–87011–46–1. (In Czech)

Pavlí¬k M., Sajfrtová¡ M., Sovová¡ H., Wimmer Z., Pavlí¬ková D., Hofbauer J. : The use of IR metabolomic analysis for research of plant stress metabolism and HPLC analysis of sterols and ecdysteroids. In.: Sborník abstraktů přednášek. Karlov p.Pradědem 22–24.5.2008. 2008, str. 13.

Pelikán J., Gottwaldová P., Vymyslický T.: Evaluation of the yield characteristics in the assortment of Trifolium repens varieties. In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 103–106, (In Czech)

Pelikán J., Gottwaldová P., Vymyslický T.: Yield potential of varieties of Trifolium hybridum L.. In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: , 2008, 97–101. (In Czech)

Pelikán J., Knotová D., Marková H., Gottwaldová P.: Correlation among some characters of the species Lotus corniculatus. In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013:, 2008, 107–112. (In Czech)

Pelikán J., Marková H., Gottwaldová P., Knotová D.: Among-varieties variability and within-varieties variability of genus Lotus. In: Vědecká příloha časopisu Úroda, ISSN 0139–6013: 2008, 119–123, (In Czech)

Pelikán J., Ševčíková M., Gottwaldová P., Vymyslický T., Kašparová J.: The possibilities of use the wild fodder species for increasing the diversity of permanent grasslands. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec: 2008, 115–117.

Procházka, J. Impact of catch crops for green manure on soil structure. In Proceedings „Aktuální poznatky v pěstování , šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, vědecká příloha časopisu Úroda, 2008, s. 420–423.

Procházka, J., Hartman, I., Procházková, B. Effect of perennial fodder crops on the content of mineral nitrogen in soil. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 167–170. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2 Procházka J., Procházková B., Mikušová Z.: Impact of catch crops for green manure on soil structure. In CD: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno, vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008: 2008, 197–200, ISSN: 0139–6013 (In Czech)

Procházková, B. Soil tillage to maize. In ZIMOLKA, J., a kol. Maize – the main usage and alternative directions Praha: Profi Press, s.r.o., 2008, 200 s. ISBN 978–80–86726–31–1

Procházková, B., Dryšlová, T., Procházka, J., Illek, F. Effect of different soil tillage on yields of grain maize. In Proceedings of 5th International Conference „Soil Tillage – New Perspectives“. Brno: ISTRO – Branch Czech Republic, 2008, s. 171–174. [CD-ROM] ISBN 978–80–86908–05–2

Procházková, B., Procházka, J., Dryšlová, T., Hledík, P. Effect of different intensity of soil tillage on yields of spring barley. Italian Journal of Agronomy, 2008, sv. 3, č. 3 supplement, s. 237–238. ISSN 1125–4718

Psota, V., Vejražka, K., Hartmann, J., Musilová, M.: Effect of the endosperm structure of barley caryopsis (Hordeum vulgare L.) on malt quality Kvasný průmysl (2008) 54 (10), p. 294–299

Rakouský,S., Hraška,M., Čurn,V., Bříza,J., Hrubý,J., Psota,B.: Is safe HT oilseed rape cultivation feasible? – Experience of the fields trials monitoring in the Czech republic. In: CD 10th.int. symp. On the Biosafety of genetically modified organismus, 2008, Wellington, New Zealand, 1 s.(nestr).

Rotrekl,J.: Conclusions and pieces of knowledge of solution project “ The inovation of poppy (Papaver somniferum L.) growing”.Listovka vydaná VÚP Troubsko, březen 2008

Rotrekl J.: Control by seed dressing against leaf weevils. Úroda, č. 4 , 2008, s. 74 – 76

Rotrekl, J.: Effect of different soil tillage on occurrence of wireworms and corn borer. Úroda, 2008, č. 4 s. 8 – 9.

Rotrekl, J.: How on pests of poppy in year 2009. Sborník referátů ze semináře pěstitelů máku. Labris s.r.o., 21.11.2008, s. 2 – 4.

Rotrekl, J.: Occurrence of pests in winter rape during spring. Farmář, č. 4, 2008, s. 18 – 21.

Rotrekl, J. :Pests of poppy. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.327 –331. ISBN 978–80–02–02087–5

Rotrekl,J.: Pests of fodder plants. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, 2008, s.383 –390, 400 – 401. ISBN 978–80–02–02087–5

Rotrekl, J.:Potencional pests of selected leguminoses crop (Fabaceae). In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6. – 7. 11. 2008,vědecká příloha časopisu Úroda, 2008, s. 309 – 315. ISSN 0139–6013

Rotrekl, J.: The different methods of protection of maize against corn borer . Agromanuál roč. 3, 2008, s 32 – 33.

Rotrekl, J.: The principles of poppy protection (Papaver somniferum L) before some insect pests. Metodika 2/2008, vydaná VÚP Troubsko, únor 2008, 16 s.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Control by Seed Dressing of Leaf Weevils of the Genus Sitona (Col.: Curculionidae) Feeding on Sprouting Alfalfa.. Plant Protect. Sci., Vol. 44, 2008, No. 2: 58–64.

Rysová J., Ouhrabková J., Gabrovská D., Paulíčková I., Vymyslický T.: Possibilities of use of Lathyrus sativus L. in foods (In Czech). In: Vědecká příloha časopisu Úroda, 2008, 441–445. ISSN: 0139–6013.

Rysová J., Ouhrabková J., Gabrovská D., Paulíčková I., Vymyslický T.: The possibilities of grasspea utilization in foods. Workshop „Integrating Legume Science and Crop Breeding“, Novi Sad, Srbsko, 27.-28.11.2008. In: Book of Abstracts, 2008, p. 38.

Řepková J.,Jungmannová B., Soldánová M.,Hofbauer J.: Methodology for detection of postzygotic barriers in hybridization of genus Trifolium and acquirement of interspecific hybrids. 2008 ISBN: 978–80–86908–08–3 (In Czech)

Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P, Havel J., Hrudová E.: First results of monitoring of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) occurrence in the Czech Republic . Sborník SPZO, Systém výroby řepky, Hluk 21.11.2008, 2008, s. 122 – 131.

Seidenglanz M., Poslušná J., Rotrekl J., Kolařík P, Havel J., Hrudová E.: First results of monitoring of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) occurrence in the Czech Republic. IOBC Conference Paris, 29th September – 1st October 2008,

Smutný, V., Pokorný, R., Rotrekl, J., Winkler, J., Moravcová, H.: The effect of soil tillage on development of harmful biotic factors. Book of Abstracts, 5th International Soil Conference “Soil Tillage–New Perspectivives. Brno, June 30 – July 2, 2008, pp. 40.

Soldánová M., Komzáková O.,: Využití molekulárních metod při studiu rozšíření čmeláků druhu Bombus cryptarum a Bombus magnus (Hymenoptera, Apoidea) v České republice The use of molecular methods for studying the extension of the species Bombus bumble bees Bombus cryptarum and MAGNUS (Hymenoptera, Apoidea) in the Czech RepublicIn Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2008, s. 371–377. ISSN 0139–6013. Vědecká příloha časopisu Úroda

Ševčíková, M., Marková, H., Chovančíková, E.: Increasing the diversity of the Czech germplasm collection of grasses by collecting the wild materials. Proceedings of the International Scientific Meeting “Use of Genetic Resources of Cultivated Plants”, Chmelařský institut s.r.o., Žatec, 2008, s. 93–96. ISBN 978–80–86836–33–1.

Vaverková Š.,Mučaji P., Hofbauer J., Vitkova M.: Study of quantitative properties of the Carthamus tinctorius L, species.: In:1. International Scientific Conference on medicinal, aromatic and spice plants. Nitra 5–6.12.2007 ISBN 978–80–8069–973–4 Vaverková Š.,Mučaji P., Perníková M., Hofbauer J.: Determination of some pigments in Carthamus tinctorius L. In: 36.konference Synthéza a analýza liečiv. 11–13.9.2007, Bratislava (In Czech).

Vejražka, K., Hrstkova P.: Selected physical properties and baking quality parameters of winter wheat grain. Proc. of 4th International Congress FLOUR – BREAD'07 and 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology , (2008) p. 142–146

Vejražka, K., Hrudová, E., Kocourková, B., Cerkal, R.: Insecticidal effect of carvone against the wheat weevil (Sitophiius granarius L.). In UGARČIČ-HARDI, Ž. Proc. of 4th International Congress FLOUR – BREAD'07 and 6th Croatian Congress of Cereal Technologists. J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia: Faculty of Food Technology , (2008) p. 261–265

Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerova, J., et al.: Relationship between grain milling energy and malting quality of barley. Cereal Research Communications (2008) 36(1) p. 97–105

Vejražka K., Psota V., Hofbauer J.: Tocols content in rye kernels (Secale cereale L.var. multicaule METZG. Ex ALEF) In: Vědecká příloha časopisu Úroda 12/2008 ,53–156, (In Czech)

Vorlíček, Z.: Seed Production Main Fodder crops – Red Clover (Trifolium pratense). Agromanuál No. 2, 2008, p. 72–73. (In Czech)

Vorlíček, Z.: Seed Production – White Clover (Trifolium repens). Agromanuál No. 3, 2008, p. 94–95. (In Czech)

Vorlíček, Z., Dubec, J.: Seed Production Main Fodder Crops – Lucerne (Medicago sativa). Agromanuál No. 1, 2008, p. 43–45. (In Czech)

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Legume and Legume-Grass mixtures for Quality Forage Production. Agromagazín, No. 4, p. 10 – 12. (In Czech)

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Production and Quality the Fodder Crops into Organic Farming. Náš chov No. 8, 2008, p. 82–83. (In Czech)

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Using of Fodder stand to Conservation. Agrární obzor No. 4, 2008, p. 24. (In Czech)

Vorlíček, Z., Staňová, I.: Yields and Quality of Legumes, Legumes-Mixtures and Legumes-Grasses. Vědecká příloha časopisu Úroda No. 12, Brno, 2008, p. 219–222, ISSN: 0139–6013. (In Czech)

Vorlíček, Z., Šmahel, P.: Weed Regulation in the Lucerne. Naše pole No. 3, 2008 p. 42 43. (In Czech)

Vymyslický T., Holubec V., Pelikán J., Gottwaldová P.: Broadening the diversity of cultivated plants by collecting expeditions. Proceedings of the International Scientific Meeting: Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. ISBN 978–80–86836–33–1, Žatec: 2008, 118–120.

Vymyslický T., Janovská D., Rysová J., Hofbauer J., Šmahel P., Pelikán J.: Genetic resources of minor crops for healthy human nutrition. In: Conference Proceedings „Breeding 2008“, Novi Sad, Srbsko, 24.-27.11.2008, 2008, pp 128–131. ISBN 978–86–80417–20–2.

Vymyslicky T., Moravcova H., Pokorny R., Pelikan J., Nedelnik J., Soldanova M., Polakova M.: Complete evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, molecular and phytopathological data. – In. Proceedings, XXVIIth Eucarpia symposium on improvement of fodder crops and amenity grasses, Copenhagen, Denmark, 19–23.8.2007:, 2008, 223–227.

Žalud, Z., a kol.,:. Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change – indicators of ecosystem services Folia Univ. Agric. et Silvic. Mendel. Brun., 2008, 4, 175 s. ISBN 978–80–7375–221–7


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz