česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Staff publications >> Published in the year 2007

Published in the year 2007

Badalíková, B.: The changes of humus quality by different growth establishment of sugar beet. In Proc.: Půda v moderní informační společsnosti. Rožnov pod Radhoštěm, 2007, p. 69. ISBN 978–80–89128–34–1 (In Czech)

Badalíková, B.: The changes of humus quality by different growth establishment of sugar beet. In CD: Půda v moderní informační společsnosti. Rožnov pod Radhoštěm, 2007. ISBN 978–80–89128–34–1 (In Czech) in press

Badalíková, B., Čermák, J.: The problems of soil tillage minimization by winter rape. Agro-magazín, 2007, No. 3, p. 28–30. (In Czech)

Badalíková, B., Červinka, J.: Humus content and its quality under different soil tillage systems in sugar beet and their influence on the yield of this crop. Torun, Polsko, 2007, in press

Badalíková, B., Červinka, J.: Humus movement in relationship to system of sugar beet growing. In Proc.: Technika v zemědělství a potravinářství ve třetím tisíciletí. MZLU Brno, 2007, p. 25–32. ISBN 978–80–7375–054–1 (In Czech)

Badalíková, B., Červinka, J., Uhlíř, V.: The relationship between soil reaction and humus duality and the influence on the yield of sugar beet by different soil tillage. Listy cukrovarnické a řepařské, 2007, No. 2, p. 39–42. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: By measuring of infiltration we find out condition of soil profile. In web: http://www.pal­.cz/…udni_pro­fil/. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Different tillage systems for winter wheat and his effect on the soil physical properties. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 289–293. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Intercrops against erosion by maize growing. Farmář, 2007, No. 1, p. 26–27. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Intercrops as factor of soil protection. Úroda, 2007, No. 4, p. 61–63. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Soil tillage and soil environment in drier terms. Úroda, 2007, No. 11, p. 44–45. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: The evaluation of selection of catch crops from view of agroregion claims and soil conservation. Acta fytotechnica, Nitra, SR (in press)

Badalíková, B., Hrubý, J.: The evaluation of soil erosion protection in maize at different variants with catch crops. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 243–246. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: The utilization of intercrops as mulch for spring crops swing. Úroda, 2007, No. 9, p. 62–63. (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I.: The influence of fly ash from fluid coal combustion on the development of actinomycetes and micromycetes. In Proc.: Život v Půdě, MZLU Brno, 2007, p. 206–213. ISBN 978–80–7375–134–0 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J., Pokorný, E.: Infiltration speed of water into the soil indicates condition of soil profile. Úroda, 2007, No. 4, p. 56–57. (In Czech)

Badalíková, B., Pokorný, E.: The changes of humus content by different soil tillage and soil compaction in sugar beet. Agro, 2007, No. 4, p. 23–25. (In Czech)

Badalíková, B., Procházková, B.: The effect of farming with cereal straw on the soil structure. Naše pole, 2007, No. 7, p. 24–25. (In Slovak)

Březinová Belcredi, N., Cerkal, R., Ehrenbergerová, J., Hrstková, P., Vejražka, K.: Effect of zinc application on the activity of antioxidative enzyme superoxide dismutase in barley. Kvasný průmysl, 2007, sv. 53, č. 10, s. 315. ISSN 0023 5830.

Březinová Belcredi, N., Ehrenbergerová, J., Kopáček, J., Marková, J., Vaculová, K., Macuchová, S., Hrstková, P., Vejražka, K.: Innovative usage of the spring barley gene resources. In: Hauptvogel, P., Benediková, D., Hauptvogel, R. Book of abstracts 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. Piešťany, Slovak Republic, 2007, s. 75. ISBN 978 80 88872 63 4.

Cejtchaml, J., Rotrekl, J.: Abundance regulation of capsule pests on poppy (Papaver somniferum L.). In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11–9.11.2007, p. 399–404. (In Czech) ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Cerkal, R., Dvořák, J., Vejražka, K., Kamler, J.: The Effect of Leaf Area Reduction on the Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris L. var. Altissima Döll). In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 5, s. 37 44. ISSN 1211 8516.

Cerkal, R., Vejražka, K., Hrstková, P., Středa, T.: MZLU pěstitelům 2007. Brno, 2007, 136 s. ISBN 978 80 7375 058 9. (In Czech)

Dryšlová, T., Procházková, B.: Effect of catch crops on content of soil inorganic nitrogen. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 257–261. ISBN 978–80–86908–04–5. (In Czech)

Dryšlová, T., Procházková, B., Hledík, P.: Long-term effect of different intensity of soil tillage on soil organic matter content. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 251–255. ISBN 978–80–86908–04–5. (In Czech)

Dvořák, J., Cerkal, R., Kamler, J., Vejražka, K.: Maize damage caused by animals. Úroda, 2007, č. 8 , s. 35 37. ISSN 0139 6013. (In Czech)

Hajšlová, J., Lancová, K., Sehnalová, M., Krplová, A., Zachariášová, M., Moravcová, H., Nedělník, J., Marková, J., Ehrenbergerová, J.: Occurrence of Trichothecene Mycotoxins in Cereals Harvested in the Czech Republic. Czech J. Food Sci., 2007, Vol. 25, No. 6, p. 339–350.

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Production of overhead biomas and receipt of cadmium and lead untraditional fodder crops. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 311–314. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Hofbauer, J.: Fixation and nitrogenase activity of Trigonella foenum graecum. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstováním šlechtěním ochraně rostlin. Brno, 8–9.11.2007, p. 315–318. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Hofbauer, J.: The Cultivation and utilization less known oil plants (evening primrose, borago safflower).. In : Seminář Šetrné zemědělství. Křtiny 17.9.2007. ISBN: 978–80–7376–087–9 (In Czech)

Hofbauer, J., Komzáková, O.: Pollinators (bees and bumblebees) and their food sources in landscape. In: Seminář Šetrné zemědělství. Křtiny, 17.9.2007. ISBN 978–80–7376–087–9 (In Czech)

Hofbauer, J., Pelikán, J.: Fodder crops for agriculture and beekeeping.Vče­lařství, 2007, No. 6, p. 145–146. (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B.: Analysis of seed present in cultural and idle types in compost. Biom.cz, 25.1.2007, http://biom.cz/in­dex.shtml?…) (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biological decontamination of soil contaminated by oil with utilisation of nontraditional crops. Agromagazín, 2007, Vol. 8, No.10, p.14–15. ISSN 1214 –0643 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M.: The changes of soil reaction after application of fly ash pellets. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p.263–266. ISBN 978–80–86908–04–5. (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Chromková, I., Koutecký, V.: Utilisation of cinder granulate by modification of pH of soil. Úroda, 2007, No.2, p.74–75. ISSN 0139–6013. (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Procházková, B., Hledík, P.: Stand foundation of spring barley from the point of view of long terms trials. Agro–ochrana, výživa, odrůdy, 2007,Vol. 12, No.3, p.72–74. ISSN 1211–362X. (In Czech)

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B.: Phytoremediation is biological way to restore to health of soil. Zemědělský kalendář 2008, 2007, Vol. VI (160), p. 84–85. ISBN 978–80–239–8597–9. (In Czech)

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B.: In: Phytoremediation procedures making use of nontraditional crops in areas with diesel oil contaminated soil. In: Nové trendy ve fytoremediačních technologiích, LCaŘ, příl., 2007, Vol. 122, No.9/10, p. 330–331. ISSN 1210–3306. (In Czech)

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B.: In: Phytoremediation procedures making use of nontraditional crops in areas with diesel oil contaminated soil. In: Nové trendy ve fytoremediačních technologiích. 2007, p. 45–46. ISBN 978–80–7375–131–9. (In Czech)

Hrubý, J., Psota, B., Rakouský, S.: Monitoring and risk assesment of GM rape seed cropping. Úroda, 2007, No.6, p. 22–23. ISSN 0139–6013. (In Czech)

Hrudová, E., Vejražka, K.: Feeding preferences of Sitophilus granarius to different wheat cultivars. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. Zoologické dny Brno 2007 Sborník abstraktů z konference 8. 9. února 2007. Brno, 2007, s. 68 69. ISBN 978 80 903329 7 3.

Kamler, J., Homolka, R. M., Cerkal, R., Vejražka, K., Prokešová, Z., Heroldová, R. M., Dvořák, J.: Animals damage sunflower too. Úroda, 2007, č. 6, s. 30 32. ISSN 0139 6013.

Komzáková, O.: Research of bumblebees in Research Institute for Fodder Cops Troubsko. In Dvořák L.& Malenovský I. (eds.), 2007: Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 3, sborník z konference, Moravské zemské muzeum, Brno, 7.-8. června 2007, p. 11–13. (In Czech)

Komzáková, O.: Results from monitoring bumblebees (Bombidae, Bombinae) and parasiti bumblebees (Bombidae, Psythirinae) in Moravien in year 2004–2006. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 8.-9. listopadu 2007, p. 267–270. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Komzáková, O., Barták, M.: Faunistic records from the Czech Republic – 235, Klapalekiana, 2007, Vol. 43, p. 207–208.

PŘELOŽIT Lancová, K., Hajšlová, J., Nedělník, J., Moravcová, H.: Přecházejí mykotoxiny do pečiva? Úroda, 2007, No. 3, p. 10–12. (In Czech)

Marková, H., Frydrych, J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Barták, M.: Monitoring insect pests under different management systems on farmland. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.– 9.11.2007, p. 409–412. (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.:. Monitoring hub rodu Fusarium v rostlinách rodů Trifolium spp. a Lotus spp.. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 8.-9.11.2007, p. 423–426. ISBN 978–80–86908–04–5. (In Czech)

Moravcová,H., Nedělník, J.: Mycotoxins in bulk feed used for farm animals. In: Mykotoxíny 2007, Bratislava 10.-11.10.2007. Zborník přednášok z III. odborného seminára. 42–51. ISBN: 978–80–87011–06–5 (In Czech)

PŘELOŽIT Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v objemných krmivech. Krmivářství, 2007, No. 4, p. 16–18. (In Czech)

PŘELOŽIT Moravcová, H., Nedělník, J.: Mykotoxiny v silážovaných krmivech. Farmář, 2007, No. 8, p. 34–37. ISSN 1210–9789. (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Study of Fusarium spp. on Trifolium species in the Czech Republic. In: Proceed. Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“, Perugia, Italy, 3.-7.9., 2006, p. 257–259. ISBN-978–88–87652–12–3.

Moravcová, H., Poláková, M., Nedělník, J.: Characterisation of Fusarium and BYMV resistence in Czech Trifolium pratense core-collection. In: Plant genetic resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. 18 th Eucarpia Genetic resources section Meeting, may 23–26, 2007, Piešťany, Slovak republic, Book of Abstracts 133. ISBN 978–80–88872–63–4.

Nedělník, J.: Projekt trvale udržitelného pícninářství. Vše pro trávy a jetelotrávy. Magazín měsíčníku Agrární obzor, 2007, p. 2–5. (In Czech)

Nedělník, J. a kol.: Trvale udržitelné pícninářství. Úroda, 2007, No. 6, p. 54–57. (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H.: Nebezpečí mykotoxinů v obilovinách a možnosti jejich eliminace. Agro, 2007, No. 4, p. 36–39. (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H.: Straty v kukuřičných silážích kontaminovaných hubami a ich metabolitmi. Naše pole 9,2007, p. 51–53. recenze S. Kubinec, ISSN 1335–2466. (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H., Hajšlová, J., Lancová, K., Váňová, M., Salava, J.: Fusarium spp. in wheat grain in the Czech Republic analyse by PCR Method. Plant Protect. Sci., 2007, Vol. 43, p. 135–137.

Pavlok, S., Křížová, L., Kocourek, F., Nedělník, J.: Comparison of quality of ensilage process of conventional corn and Bt hybrid. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Výživa dojnic a kvalita mléka, Pohořelice, 23.3.2007, p. 92–95. ISBN-80–903142–8-7. (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Correlations of some traits in diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.) materials. In: Proceed. Breeding and seed production for conventional and organic agriculture. XXVI Meeting of the EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section, XVI Meeting of the EUCARPIA Medicago spp. Group, „Breeding and seed production for conventional and organic agriculture“, Perugia, Italy, 3.-7.9., 2006, p. 230–233. ISBN-978–88–87652–12–3.

Pokorný, R., Moravcová, H., Smutný, V.: Vliv různých pěstitelských technologií na výskyt Mycosphaerella graminicola na ozimé pšenici a Pyrenophora teres na jarním ječmeni. In: Cerkal, R., Vejražka, K., Hrstková, P., Středa T.: MZLU pěstitelům 2007. Brno, 2007, s. 64–67. ISBN 978–80–7375–058–9 (In Czech)

Procházka, J., Procházková, B., Hartman, I.: Impact of catch crops on soil mineral nitrogen content in sugar beet growing region. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 355–359. (In Czech) ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Procházková, B., Hrubý, J., Dovrtěl, J., Hledík, P.: The effect of different soil tillage on yields of spring barley. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 361–364. ISBN 978–80–86908–04–5. (In Czech)

Procházková, B., Hrubý, J., Dryšlová, T., Procházka, J., Hledík, P.: Effect of different organic amendment on winter wheat yields under long-term continuous cropping. In Sb.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 2007, p. 63–69. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Psota, V., Vejražka, K., Faměra, O., Hrčka, M.: Relationship Between Grain Hardness and Malting Quality of Barley (Hordeum vulgare L.). Journal of the Institute of Brewing. 2007, sv. 113, č. 1, s. 80 86. ISSN 0046 9750.

Psota, V., Vejražka, K., Hartmann, J., Musilová, M.: Tvrdost obilek ječmene (Hordeum vulgare L.). In: Šudyová, V., Gregová, E. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodarskych rastlín. Piešťany, 2007, s. 74 78. ISBN 978 80 88872 65 8.

Ptáček, V., Komzáková, O., Hniličková, J.: Bees (Apoidea) pollinating Coronilla varia L. (Fabaceae) in Troubsko (South Moravia, Czech Republic). In Proceedings of the IBRA International Cionference on Recent Trends in Apicultural Science. Helsinki : University of Helsink, Ruralia-institute, Lonnrotinkatu 7, Fl-50100 Mikheli, 2007, p. 84.

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Effect of different soil tillage on occurrence of wireworms and corn borer. In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.– 9.11.2007, p. 445–448. (In Czech) ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Insecticidal seed dressing of pea (Pisum sativum L.) for regulation of abundance leaf weevils (Sitona spp.). In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11–9.11.2007, p. 123–128. (In Czech)

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Occurrence of wireworms and corn borer in dependence on diference tillage soil. Sborník odborných příspěvků “MZLU pěstitelům”, Žabčice, 14.6.2007, p. 68–73. (In Czech)

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Regulation of feeding leaf weevil (Sitona spp.) on sprouting alfalfa (Medicago sativa L.). Plant Protection, 2007 (In Press)

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Cejtchaml, J., Poslušná, J.: The possibilities of pea weevil Bruchus pisorum L.: Chrysomelidae, Coleoptera) control in pea (Pisum sativum L.). In Proc.: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno, 8.11.– 9.11.2007, p. 129–136. ISBN 978–80–86908–04–5 (In Czech)

Soldánová, M.: New microsatellite loci for red clover (Trifolium pratense L.) and study its polymorphism. Book of Abstracts of the 27th EUCARPIA Symposium on improvement of forage crops and amenity grasses. Copenhagen, 19–23 August 2007, p. 85.

Svoboda, M., Ledererová, J., Chromková, I., Hrubý, J.: Promotive agent on the basis of fluid ashes and cinders for adjustment and soil nutrition. In Proc.: Recyklace odpadů XI., Košice, 2007, p. 225–230. ISBN 978–80–248–1597–8

Svoboda, M., Ledererová, J., Suchardová, M., Chromková, I., Hrubý, J., Badalíková, B.: Recultivation of landscape by Coal Combustion Products Utilization. In CD: R’07 World Congress – Recorvery of Materials and Energy for Ressource Efficiency. Davos, 2007, 6 p. ISBN 978–3-905594–49–2.

Šafránková, I., Marková, J., Vejražka, K., Hübschová, J., Ehrenbergerová, J., Vaculová, K.: Mycoflora of the spring barley grains especially Fusarium spp. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 1, s. 165 171. ISSN 1211 8516

Vejražka, K.: The evaluation of barley grain hardness measured by Do-Corder, as a malting quality parameter. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 5, s. 197 204. ISSN 1211 8516

Vejražka, K., Cerkal, R., Dvořák, J., Kamler, J.: The yield dependence of winter wheat on leaf area reduction caused by herbivore animal. In: Bryja, J., Zukal, J., Řehák, Z. Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8. 9. února 2007. Brno, s. 206. ISBN 978 80 903329 7 3. (In Czech)

Vejražka, K., Hrudová, E., Kocourková, B., Cerkal, R.: Preliminary study of insecticidal effect of carvone against the Sitophilus granarius. In: Ugarčič Hardi, Ž. Flour Bread '07. 2007, s. 67. ISBN 978 953 7005 13 9.

Vejražka, K., Hrstková, P.: Selected physical properties and baking quality of winter wheat grain. In Ugarčič Hardi, Ž. Flour Bread '07. 2007, s. 48. ISBN 978 953 7005 13 9.

Vejražka, K., Psota, V., Ehrenbergerová, J., Březinová Belcredi, N., Cerkal, R.: Potential of grain hardness of barley (Hordeum vulgare L.) as a selection trait in breeding programme. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2007, sv. LV, č. 2, s. 99 104. ISSN 1211 8516.

Vostoupal, B., Šoch, M., Vráblíková, J., Hanuš, M., Zajíček, P., Hrubý, J., Novák, P., Gjurov, V.: Controlled quick-composting system by using bioalginates for the efficacious evaluting of nutritive value of biodegradable wastes. In Proc.: Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji. RE REGIONS, za podpory EU, Most, 2007, 7p., ISBN 978–80–239–9095–9 (In Czech)

Vostoupal, B., Šoch, M., Vráblíková, J., Zajíček, P., Hrubý, J., Gjurov, V.: Products of hydrolysis of sea algae using in programs of sanitation minig discharged matter. In Proc.: Území ovlivněné těžbou uhlí – cesty k udržitelnému rozvoji. RE REGIONS za podpory EU, Most, 2007, 7p., ISBN 978–80–239–9095–9 (In Czech)

Vostoupal, B., Zajíček, P., Šoch, M., Hrubý, J., Gjurov, V.: Alginates and their utilization in plant production. In Proc.: Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, Praha, 2007, p.112–117. ISBN:978—80–87­011–00–3, 978–80–213–1621–8

Vymyslický, T., Holubec, V., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Collecting expeditions in the zdar 2005. In Proc.: Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR, VURV Praha, 2007, p. 23–25. ISBN 978–80–87011–04–1 (In Czech)

Vymyslický, T., Hrubý, J., Hofbauer, J.: Revitalization of municipal dump on Tišnov. 2007, p. 18–20. (In Czech)

Vymyslický, T., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: The Czech core collection of alfalfa materials. In: Plant genetic resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. 18 th Eucarpia Genetic resources section Meeting, may 23–26, 2007, Piešťany, Slovak republic, Book of Abstracts 38. ISBN 978–80–88872–63–4.

Vymyslický,T., Soldánová, M., Moravcová, H., Pelikán, J., Nedělník, J., Gottwaldová, P., Poláková, M.: The complete evaluation of the Czech core collection of Trifolium pratense, including morphological, genetic, molecular and phytopathological data. Book of Abstracts of the 27th EUCARPIA Symposium on improvement of forage crops and amenity grasses. Copenhagen, 19–23 August 2007, p. 91.


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz