česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Staff publications >> Published in the year 2005

Published in the year 2005

Badalíková, B.: Czech Republic conference highlights. In ISTRO-INFO – a Publication of the International Soil Tillage Research Organization, September, 8–9 (In English)

Badalíková, B.: The cultivation of sun – flowers with utilization of catch crops like soil conservation before water erosion. In Sb.: 22. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Hluk, 365–368 (In Czech)

Badalíková, B., Čermák, J.: Agricultural problems of rape cultivation. In Sb.: 22. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice, Hluk 259–262 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Catch crops like soil conservation factor. Zemědělský týdeník Mvt, EKOtech, 2, 13–14 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Effect of different soil tillage on the change of the soil physical properties. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic. 127–134 (In English)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Evaluation of soil cover by various catch crop from soil conservation standpoint. Úroda 7, 42–43 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: Impacts of different foundation of winter wheat growth on soil environment. Úroda, 6, 5–7 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: The humidity conditions in soil after break of soil conservations. Úroda, 10, 40–41

Badalíková, B., Hrubý, J.: The influence of different technological processes of soil tillage on her physical properties. In Sb.: Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Ved.konference, Michalovce, Slovensko, 376–377 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J.: The influence of soil tillage on the content and the quality of soil humus. Sborník věd. prací VÚP Troubsko 15, 7–16 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J., Formánek, B.: The chances of different foundation of spring barley growth and his impacts on soil environment. Vše pro sladovnické ječmeny, příl. Agrární obzor, 2–4 (In Czech)

Badalíková, B., Hrubý, J., Hartman, I.: Effect of humus content in soil on the uptake of heavy metals by plants. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic 135–141 (In English)

Badalíková, B., Pokorný, E.: Different soil tillage before sowing sugar beet. Farmář, 12, 31–33 (In Czech)

Badalíková, B., Procházková, B.: The cultivation of rape by different straw farming. Moderní rostlinná výroba, příl. Zemědělského týdeníku, duben, 2, 14–15 (In Czech)

Badalíková, B., Procházková, B.: The interference soil structure. Farmář 5, 28–31 (In Czech)

Bláha, L., Gottwaldová, P., Hnilička, F., Kadlec, P., Jankovská, P., Kohout, L.: The influence of 24-epibrassinolid on the traits of seeds and their germination. In.: Suppl. Osivo a sadba. Czech University of agriculture in Prague: 66–72 (In Czech)

Bláha, L., Kohout, L., Hnilička, F., Gottwaldová, P., Kadlec, P., Jankovská, P.: The effect of environmental factors on the traits of seeds. In: Scientia Agriculturae Bohemica, 36, (3): 81–86

Dovrtěl, J., Procházková, B.: Farming systems and catsch crops dotation title. Zemědělec, 31, 10–11 (In Czech)

Dovrtěl, J., Procházková, B.: Soil tillage and maize stands establischment into catch crops. In: Sborník z mezinárodního semináře Kukuřice v praxi 2005, 29–38 (In Czech)

Dryšlová, T., Procházková, B., Hartman, I.: Effect of different soil tillage and straw management on nitrate nitrogen dynamics in soil profile under winter wheat in years 1998–2004. In: Proceedings of International Conference Soil – Agriculture, Environment, Landscape, Brno, CD ROM 175–177

Gottwaldová, P.: Accelerated ageing of the seeds of wooly blue curls (Phacelia tanacetifolia Benth.). In Scientific studies, VÚP Troubsko 15: 17–26 (In Czech)

Hájková, P., Hrubý, J., Čurn, V., Žaludová, J.: The occurence, transfere and detection of genetically modified rape (Brassica napus L Var. napus). In. Sb. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín", VÚRV Piešťany, (12): 127–128 (In Czech)

Hájková, P., Hrubý, J., Pernová, E., Čurn, V., Žaludová, J.: Monitoring of cropping localities, transfer and detection of genetically modified rape transgenes (Brassica napus L. var. Napus). Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 93–100 (In Czech)

Hájková, P., Jungmannová, B.: The facilities of species identification by means of protein and molecular markers. Úroda, 5: 50–51

Hájková, P., Piáková, Z., Porubová, M.: Testing of the maize resistance to SCMV and studying of using RAPD and SSR markers in resistance genes identification. In. Sb. Sborník vědeckých prací, Troubsko (15): 101–108 (In Czech)

Hájková, P., Porubová, M.: Identification of maize hybrid material by the RAPD molecular method. Genetik a šlechtění rostlin, (in press) (In Czech)

Hájková, P., Porubová, M.: The use of molecular fingerprinting to identification and differentiation of maize hybrids. In. Sb.„Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, (12): 34–37 (In Czech)

Hanuš, O., Černý, V., Frelich, J., Bjelka, M., Pozdíšek, J., Nedělník, J., Vyletělová, M.: The effect of over sea height of locality on some chemical, health, microbiological, physical and technological parameters of cow milk and sensorical properties of cheeses. Acta Univ. Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LIII, 2, 19–31 (In Czech)

Hartman, I., Hrubý, J., Badalíková, B., Straková, M.: Soil revitalization aggrieved by petroleum products and heavy metals. Trávníky, 15–17 (In Czech)

Hartman, I., Procházková, B., Dryšlová, T.: Soil structure in relation to different straw management. In CD from ISTRO Conference „Soil – Agriculture, Environment, Landscape“, Brno – Czech Republic, 187–190

Havel, J., Rotrekl, J.: The innovation of growing technology – year 2004. Sborník odborných seminářů „Mák v roce 2005“. 4. Makový občasník, 28–33 (In Czech)

Havel, J., Rotrekl, J., Cihlář, P.: The present occurrence of poppy diseases and pests in the Czech Republic. Proceedings of Conference Rosliny olieste. 12–13th April 2005, Poznaň

Hnilička, F., Bláha, L., Gottwaldová, P.: The influence of drought on the germination and the energy content of seeds. In.: Suppl. Osivo a sadba, Czech University of agriculture in Prague 62–65 (In Czech)

Hnilička, F., Hniličková, H., Bláha, L., Gottwaldová, P.: The changes of energy content in generative organs of different crops after stress impact. In: Suppl. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin, VÚRV Praha-Ruzyně: 122–126 (In Czech)

Hofbauer, J., Šmahel, P.: Methodology of growing borage (Borago officinalis). XI. Odborný seminář Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití LAKR, Brno, 1.12., 86–90 (In Czech)

Holubec, V., Vymyslický, T.: The collecting and ex situ maintenance of genetic resources – landraces and wild plant species in the Czech Republic. In.: Suppl. Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, 199–201 (In Czech)

Hrubý, J.: The revitalization regresses to disturbed landscape visage. Zemědělský kalendář 2006, IV, 158, 88–89 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Formánek, B.: Maize and soil conservation technologies in drier regions. Farmář, 12, 20–21 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Biological soil decontamination fouled by petroleum wastes. In Sb.: Realizáciou poznatkov vedy a výskumu k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Ved.konference, Michalovce, Slovensko, 378–379 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Use of nontraditional crops in remediation of contaminated soil by diesel oil. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 109–115 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Nedělník, J.: The revitalization of petroleum contaminated soil by means quickcomposts. In: Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi. Náměšť nad Oslavou, 127–130, ISBN:80–903548–0-7 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J.: The utilization of chosen remanent industrial materials from coal fluid burning by soil reaction treatment on the agricultural land. In Sb.: Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin III, duben, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 79–83 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I., Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I.: Economic and ecological utilization of pellets on the basis fluid ashes and fly-ashes for agriculture and landscaping. In: Soil-agriculture, environment, landscape, Brno, The Book of Abstr., nestr., In CD 369–376. ISBN 80–869085–01–1 (In English)

Hrubý, J., Badalíková,B., Nedělník, J.: Technology of maize cultivation. Agromagazín, 6, 1, 26–29 (In Czech)

Hrubý, J., Badalíková, B., Nedělník, J.: The utilization of quickcomposts. Konopářský svaz České republiky, 8.1.2005, http://81.0.228­.110/default.as­p?ids… (In Czech)

Hrubý, J., Hartman, I., Badalíková, B., Suchardová, M., Chromková, I.: Untraditional treatment of soil reaction. Úroda 3, 58–59 (In Czech)

Hrubý, J., Hofbauer, J., Vymyslický, T.: Recultivation of communal waste dumps. Farmář, 11: 24–25 (In Czech)

Jakešová, H., Jungmannová, B., Řepková, J.: Use of flowcytomery for the indentification of interspecific hybrids in the genus Trifolium. Zborník z 12. odborného seminára, Piešťany: VÚRV, 95

Jungmannová, B., Řepková, J.: Identification of interspecific barriers in the genus Lotus. Acta biologica Cracoviensia 47 suppl. 1: 59

Jungmannová, B., Řepková, J.: Obtaining DNA markers for diversity evaluation in Trifolium pratense cultivars. 6th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, From Laboratory to Business, Book of Abstracts 42

Komzáková, O., Absolínová, Z.: Results of laboratory rearing of Bombus terrestris and some other species of bumblebees. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 117–122 (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mycotoxicological quality of grain. Zemědělec 40, 12 (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Mycotoxin metabolites in winter wheat. Zemědělec 40, 13–14 (In Czech)

Moravcová, H., Nedělník, J.: Occurrence of aflatoxin M1 in dairy milk marketed in Czech Republic in 2004–2005. Sb. věd. prací VUP Troubsko 15, 27–32 (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H.: Actual view on mycotoxins. In: Vliv biotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005. Sborník příspěvků, VÚRV Praha, 11.5.2005, 20–31 (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H.: Mycotoxins contamination of different forage. Sb. věd. prací VUP Troubsko 15, 33–40 (In Czech)

Nedělník, J., Moravcová, H.: Mycotoxins occurrence in dairy feed. Veterinářství, 4, 214–219 (In Czech)

Nedělník, J., Pelikán, J.: Management of fodder crops genetic resources and increasing of users value. In: Racionalizace managementu a využívání kolekcí genetických zdrojů zemědělských plodin. Česká rada genetických zdrojů rostlin. Agritec, s.r.o. Šumperk a VÚRV Praha – Ruzyně 49–54 (In Czech)

Nedělník, J., Pokorný, R.: Diseases of red clover and lucerne. Farmář 10, 24–27 (In Czech)

Nedělník, J., Pokorný, R., Rotrekl, J.: New terminology of diseases, and pests of different hosts. Lucerne and red clover. Úroda 2, příloha, 5–10 (In Czech)

Nedělník, J., Vorlíček, Z.: Attention paid to fodder crops. Úroda 4, Temat. příloha Jeteloviny 1–3 (In Czech)

Ostrý, V., Škarková, J., Nedělník, J., Ruprich, J., Moravcová, H.: Occurrence of Alternaria and Fusarium mycotoxins in winter wheat from domestic crop in year 2003. Mycotoxin research, 21, 1, 23–25

Pelikán, J.: Growing and utilization of tufty rye (Secale cereale var. multicaule). Farmář 10: 32–33 (In Czech)

Pelikán, J., Hofbauer, J.: The possibilities of using tufty rye (Secale cereale var. multicaule). In. Scientific studies, VÚP Troubsko 15: 49–56 (In Czech)

Pelikán, J., Meglič, V., Hozlar, P., Hauptvogel, P.: Yield potential of the red clover varieties (Trifolium pratense L.) under different agroecological conditions. In: Scientific studies, VÚP Troubsko 15: 41–47 (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: The evaluation of genetic resources of fodder plants the species of family Fabaceae and their relatives in the Czech Republic. In Suppl: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín, VÚRV Piešťany: 73–76 (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P.: The performance of some varieties of alfalfa (Medicago sativa) and the red clover (Trifolium pratense). Úroda, 4 (thematic appendix): 4–5 (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: The possibilities of use of species of the family Fabaceae in continuing development of agriculture and landscaping. In: Suppl. Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin a Dostupnost a využívání genetických zdrojů rostlin a podpora biodiversity, VÚRV Praha-Ruzyně: 82–88 (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: The ways of collecting of genetic resources of fodder plants the species of family Fabaceae and their relatives in the Czech Republic. In Suppl: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín, VÚRV Piešťany: 199–200 (In Czech)

Pelikán, J., Vymyslický,T., Nedělník, J., Gottwaldová, P. Rotrekl, J.: Increasing the diversity of forage crop communities. Integrating efficient grassland farming and biodiversity. Proceedings of the 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation Tartu, Estonia 29–31 August 2005, Grassland Science in Europe,10, 569–572

Piáková, Z., Hájková, P., Porubová, M.: The using of microsatellite method (SSRs) for studying of maize resistance to Sugarcane Mosaic Virus. In. Sb. „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, (12): 155–56 (In Czech)

Pokorný, R., Moravcová, H.: The effect of some agronomical practices on incidence of some pathogens of winter wheat in the year 2004. ISTRO Conference, Brno, 289–293 (In English)

Pokorný, R., Moravcová, H., Habr, T., Procházková, B., Smutný, V.: Effect of some agronomy practices on the incidence of Pseudocercosporella herpotrichoides and Septoria tritici in winter wheat. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 57–64 (In Czech)

Procházka, J.: White mustard as a catch crop. Úroda, 2, 10 (In Czech)

Procházka, J., Málek, J., Procházková, B., Hartman, I.: Effect of selected species of catch crops on soil environment. Proc. Ing. Conf. ISTRO, Soil – agriculture, environment, landscape, Brno, 33–37

Procházková, B., Hartman, I., Dovrtěl, J., Illek, F.: Minimum tillage and maize stands establishment. Úroda, 3, 19–21 (In Czech)

Procházková, B., Hartman, I., Dryšlová, T.: Effect of different soil systems and crop residue management on grain yield and quality in spring barley. In: Proceedings of International Conference Soil – Agriculture, Environment, Landcape, Brno, CD ROM 229–233

Remešová, I., Hartman, I., Procházková, B.: Impact of different soil tillage and straw management on weed species spectrum. In: Proceedings of International Conference Soil – Agriculture, Environment, Landscape, Brno, CD ROM 235–237

Rotrekl, J.: European corn borer and potential pests of maize. Agromagazín, (6), 1, 22–24 (In Czech)

Rotrekl, J.: Pests of poppy and protection against them. Úroda, 12, 20–21 (In Czech)

Rotrekl, J.: Pests of soil on maize and sunflower. Rostlinolékař (16), 2, 18–19 (In Czech)

Rotrekl, J.: Pests of spring on winter rape. Farmář, 3, 13–15 (In Czech)

Rotrekl, J.: Pests of winter rape in autumnal season. AGRO, ochrana, výživa, odrůda, (X), 8, 34–35 (In Czech)

Rotrekl, J.: Protection of sprouting fodder plants before leaf weevil (Sitona spp.). Úroda, 1, 28–29 (In Czech)

Rotrekl, J.: Treatment of poppy against poppy ceutorrhynchid beetle and poppy gall midge. Proceedings „Poppy in year 2005“. February, 4. Makový občasník, 78–81

Rotrekl, J., Cejtchaml, J.: Protection of sprouting fodder plants before feeding of leaf weevil (Sitona spp.). Sborník věd. prací VÚP Troubsko, (15), 65–72 (In Czech)

Rotrekl, J., Moravcová, H., Nedělník, J.: Pests of poppy and mycotoxins. Proceedings of the 8th Phytomedicine Days, Pardubice, 9.11.-.10.11.2005.

Stroblová, M., Procházková, B., Hartman, I.: The effect of selected biopreparation on the development of arbuscular mycorrhiza in winter wheat. In: Proceedings of International Conference Soil – Agriculture, Environment, Landscape, Brno, CD ROM 319–325

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, M., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková B., Hartman, I.: Ocena przydatności ubocznych produktów spalania w związku z wykorzystaniem ich w rolnictwie. The effect of combustion by products in use of agriculture. In: Popioły z energetyki, Sopot, 215–225 (In Polish)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Suistability verification on combustion products for utilization in agriculture and for recultivation of landscape. In: 9th Konference on Enviroment and mineral Processing, Part.II, Ostrava, 181–187 (In English)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L.,Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: Suistability verification on combustion products for utilization in agriculture and for recultivation of landscape. In: Soil,agriculture, environment, landscape, Brno, 2005 , The Book of Abstr., nestr., In CD 377–382. ISBN 80–869085 (In English)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: The chances of utilization by products of power industry in agriculture. In: Možnosti zpracování odpadů po důlní a metalurgické činnosti, Ostrava – Poruba, 157–162, ISBN 80–248–0949–4 (In Czech)

Svoboda, M., Suchardová, M., Chromková, I., Vojáček, J., Zavřel, L., Hrubý, J., Badalíková, B., Hartman, I.: The utilization of waste materials for recultivation effects and landcreation. In: IX.konference – Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Materiály příznivé pro životní prostředí.Telč, 67–72 (In Czech)

Šenoldová, P., Rotrekl, J.: Differentiated effects of parasitic nematodes Phasmarhabditis hermaphrodita on slugs of the genus Deroceras and snails of the genus Arion). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., (LIII), 4, 171–176

Ševčíková, M., Faberová, I., Hýbl, M., Pelikán, J.: Grasses, legumes and other forage collections in the Czech Republic. In: Report of a Working Group on Forages. Eight Meeting, 10–12 April 2003, Linz, Austria. IPGRI:41–43

Šmahel, P., Hofbauer, J.: Herbicides for minority usage in medicinal and flavourous plants. XI. Odborný seminář Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití LAKR, Brno 1.12., 91–92 (In Czech)

Šmahel, P., Kupská, E.: Sensitivity of established stands of conventional and unconventional leguminous crops to promising herbicides. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 73–82 (In Czech)

Švábová, L., Hanáček, P., Navrátil, M., Pokorný, R., Smýkal, P., Reinohl, V., Šafářová, D., Piáková, Z., Griga, M.: Development of transgenic pea lines with improved resistance to viral pathogens. In Abstracts from XXXVth ESNA Annual Meeting, 29 August-2 September, p. 79

Tlustoš, P., Hrubý, J., Badalíková B., Hartman I. a kol.: The phytoextraction methodology of cadmium and zinc from soil with utilization of high production osier clone. Troubsko, 8 p., ISBN 80–86908–00–3 (In Czech)

Vach, M., Haberle, J., Javůrek, M., Procházka, J., Procházková, B., Suškevič, M., Neudert, L.: Catch crops growing in various soil – climatic conditions of the Czech Republic. Praha, ÚZPI, 36 pp. (In Czech)

Vorlíček, Z.: The merging undersowing clovers and clovergrasses. Agromagazín 6, 4, 30–32 (In Czech)

Vorlíček, Z.: The grassing of the orchards and the vineyards. „Trávníkářská ročenka“ Olomouc, 83–85 (In Czech)

Vorlíček, Z., Kohoutek, A., Odstrčilová, V.: The production and quality of clover fodders and clovergrasses. In Sb.: Kvalita píce z travních porostů, Praha, 207–214 (In Czech)

Vymyslický, T.: Comparative biology of two endangered weed species: Centaurea cynus and Caucalis platycarpos. Sborník věd. prací VÚP Troubsko, 15, 83–92

Vymyslický, T.: Population biology of weed species Centaurea cyanus. Úroda 5: 60–62 (In Czech)

Vymyslický, T., Gottwaldová, P., Pelikán, J.: The collection of genetic resources of the Research Institute for Fodder Crops, Ltd. in Troubsko. In: Suppl. Conf. Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí. Botanická zahrada hl. m. Prahy, 220–221 (In Czech)

Vymyslický, T., Pelikán, J., Gottwaldová, P., Nedělník, J.: Collecting expeditions – intentioned collections aimed in maintenance of the biodiversity of landraces of cultivated plants and wild relatives. In: Suppl. Dostupnost a využívání genetických zdrojů rostlin a podpora biodiverzity, VÚRV Praha – Ruzyně: 108–111 (In Czech)

Vymyslický, T., Reiterová, L., Bábková, M.: The collecting and utilization of plant genetic resources from the Podyjí National Park (Czech Republic). Suppl. Conf. Eucarpia, Castelsardo, 30.3.-2.4. (in press)


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz