česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Staff publications >> Published in the year 2004

Published in the year 2004

2004

BADALÍKOVÁ, B.: Danger of the water erosion is still topical. Úroda, 52, 2004, n.7, p.50–51 (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B.: Impact of the soil management practices on the water erosion. In: CD Tretie podoznalecké dni v SR, Bratislava, 2004 , p.23–26 (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Different ways of winter wheat drilling and physical properties of soils. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko. 261–264. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Minimal soil management and soil environment. Agromagazín, 5, 6, 60–61. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Minimal soil management technologies guarantee more stable water reserve in soils. Úroda, 52, 10, 40–41. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Modification of the physical properties of the soil under different soil management of spring barley in the course of crop development. Ječmenářská ročenka, 22, VÚPS Praha, 129–134. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: Problems of the soil humus. Úroda, 52, 11, 34–35. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B.,HRUBÝ, J.: Soil scientific observations at different soil management for winter wheat and corn. Informační materiál pro Polní den společnosti MONSANTO ČR, Branišovice, 1 p., 4 gr. (In Czech).

BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J., FORMÁNEK, B.: An impact of the straw tilled into the soil on the oil-seed rape production. In: 21. Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Hluk, 264–268. (In Czech).

BLÁHA, L., GOTTWALDOVÁ, P., HNILIČKA, F., KOHOUT, L.: The influence of 24-epibrassinolid on the characters of plants and seeds. In: Brassinosteroidy 2004, Praha, 47–53. (In Czech).

BLÁHA, L., KADLEC, P., JANOVSKÁ, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F., GOTTWALDOVÁ, P.: Effect of environmental factors on the traits of seeds. In: Sborník příspěvků ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Suppl., Praha, 34–37. (In Czech).

BLÁHA, L., KADLEC, P., KOHOUT, L., HNILIČKA, F., GOTTWALDOVÁ, P. JANOVSKÁ, P.: Effect of environmental factors on the traits of seeds. – In: Book of Proceedings. VII ESA Congress (European Society for Agronomy), Kopenhagen, Denmark, 11–15 July 2004, 823–824.

GOTTWALDOVÁ P.: Possibilities of increase of germination ability of seeds at some selected untraditional fodder crops. In: : Sborník příspěvků ze semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Suppl., Praha, 111–113. (In Czech).

GOTTWALDOVÁ, P., BLÁHA, L., KOHOUT, L.: The influence of 24-epibrassinolid on the seed germination. In: Brassinosteroidy 2004, Praha, 25–27. (In Czech).

HANUŠ, O., FRELICH, J., VYLETĚLOVÁ, M., ROUBAL, P., VORLÍČEK, Z., JEDELSKÁ, R.: Technologically difficult, pathogenic and food risky bacterial contamination of raw milk and other materials from dairy cow herds. Czech J.Anim. Sci., 49, (11): 489–499.

HANUŠ, O., VANĚK, J., FRELICH, J., POZDÍŠEK, J., BJELKA, M., VORLÍČEK, Z., ROUBAL, P., VYLETĚLOVÁ, M.: An impact of the summer pasture on the production, quality, constitution, and technological properties of the dairy milk in the model herd of the Czech Republic. In. Věd. bulletin VÚCHS Rapotín XLVI, 3, 5–19. (In Czech).

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: An impact of heavy metals contamination of soils upon the upper part of the plant biomass. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, 277–278. (In Czech).

HARTMAN, I., HRUBÝ J., BADALÍKOVÁ B.: Use of Carthamus tinctorius L. and Malva verticillata L. for the remediation of heavy metals contaminated soils. In: Tretie podoznalecké dni v SR. Bratislava, 105–107. (In Czech).

HARTMAN, I., PROCHÁZKOVÁ, B.: An impact of different straw management on the water stability of soil aggregates. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, 279–281. (In Czech).

HAUPTVOGEL, P., DROBNÁ, J., HOLUBEC, V., NEDĚLNÍK, J.: Collecting of wild species in Slovak Republic and Czech republic. In: Biodiversity Conservation and Ecological Education. Czech-polish-Slovak Cong., 5–8.7.2004, Cieszyn, Poland, 33.

HAVEL, J., ROTREKL, J.: Occurrence of pests of poppy in Moravia region in year 2003 and some knowledge of protection against them. Conf. 23.2.-26.2.2004, Makový občasník, 53–57. (In Czech).

HAVEL, J., ROTREKL, J.: Occurrence of pests of poppy in year 2003. Rostlinolékař, 15, 1, 25–26. (In Czech).

**HÁJKOVÁ, P., PORUBOVÁ, M: Optimalization of microsatelite methods (PCR-SSR) for Zea mays L., Sborník z konference „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, 9.-10.11.2004 Brno, 5:81–84 (In Czech).

HNILIČKA, F., BLÁHA, L., KOHOUT, L., GOTTWALDOVÁ, P.: The influence of application of spray of 24-epibrassinolid on the netto energy content in the grains of wheat. In: Brassinosteroidy, Praha, 29–32. (In Czech).

HOFBAUER, J., ŠMAHEL, P.: Seed technology and breeding of sage (Salvia officinalis). Referát In: Medicinal herbs in conditions of European Union. Fifth International Conference, str.13, 16–18.6.2004. (In Czech).

HOFBAUER J., ŠMAHEL P.: Seed technology of sage (Salvia officinalis) and of borago (Borago officinalis). In. Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, abstrakta 283–284, Brno 9–10.11.2004. (In Czech).

HOFBAUER J., ŠMAHEL P.: Sage (Salvia officinalis), borago (Borago officinalis) breeding and cultivation. 3rd Conference on medicinal and aromatic plants of southest european countries. Nitra,5–8.September 2004-Abstracts p.65.

HRUBÝ, J.: About the soil management. Zemědělec, XII, 21, p.41. (In Czech).

HRUBÝ, J.: Composting is an ecological way of bio-waste liquidation. Zemědělský kalendář 2005, p.120 . (In Czech).

HRUBÝ, J.: Non-traditional Fodder Crops. Zemědělský kalendář 2005, 88–89. (In Czech).

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Fast composts are good for the meaningful use of biowastes. Úroda, 52, 8, 44–47. (In Czech).

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B.: Growing corn with the minimal and soil protecting technologies. Agromagazín, 5, 1, 14–16. (In Czech).

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., HARTMAN, I., CHROMKOVÁ, I., SUCHARDOVÁ, M.: Use of selected industrial wastes in agriculture. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, 289–293. (In Czech).

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Utilization of fast composts in landscape rehabilitation. Roczniki Gleboznawcze, tom LV, Nr 2, Warszava 185–192.

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., NEDĚLNÍK, J.: Využití rychlokompostů při revitalizaci půdního prostředí kontaminovaného ropnými látkami. http://biom.cz/in­dex.shtml?… http://www.agro­navigator.cz/de­fault.asp?… http://odpady­.ihned.cz/?… http://www.en­viweb.cz/?… http://www.agris­.cz/…m/detail­.php?… http://www.vup­t.cz/index_cz­.html http://www.web­spy.cz/…chSim­ple.asp http://www.blo­gator.com/ch.php?…

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: An impact of soil and phyto-sanitary management practices upon the concentration of N-matters in the grain of spring barley, grown in a monoculture. In: Proteiny, Brno, 2–5. (In Czech).

HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ, B., ŠEDEK, A.: What does the spring barley need? Soil management, and drilling technologies In: All for malting barley. Agrární obzor, 14–16. (In Czech).

HRUBÝ, J., PROCHÁZKOVÁ, B., DOSTÁL, O.: An impact of sol management and phyto-sanitary treatments on the N-matters contain in spring barley grain, grown in the grain crops monoculture. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, 285–288. (In Czech).

HŮLA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., KOVAŘÍČEK, P. A KOL.: Minimal and soil protection management. Metodika pro zemědělskou praxi. VÚZT Praha, 40 p. (In Czech).

CHROMKOVÁ, I., VOJÁČEK, J., HRUBÝ, J.: Verification of the efficiency of wastes as the valuable component for agriculture and land architecture. In: Recyklace odpadů VIII, Ostrava, 85–90. (In Czech).

JUNGMANNOVÁ, B., ŘEPKOVÁ, J., JAKEŠOVÁ, H.: Identification of interspecific barriers in the genus Trifolium. Book of Abstract of the 17th EUCARPIA General Congress, Tulln, 8–11 September 2004, 164.

MATUŠ, J., BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: „Flowing“ plough in the inter-growing period. Current production technologies, supplement – Zeměd týd. 37, 1, 10–11. (In Czech).

MORAVCOVÁ, H., NEDĚLNÍK, J.: Mycotoxins and feed quality. Úroda 4, 2004, tem. příloha „Pícniny“, 20–21. (In Czech).

MORAVCOVÁ., H., NEDĚLNÍK, J.: Mycotoxins in feed. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 439–442. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Actual situation in mycotoxins studies. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Brno 9.-10.11.2004, 383–386. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Fusariosis and mycotoxins. Rostlinolékař 06, 2004, 5–7. ISSN 1211–3565. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Moulds threaten cereals. Zemědělec 41, 10–12. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mycotoxins and feed duality. In: Sb. ze semináře Aktuální problémy řízení v chovu skotu, Rapotín 24.11.2004, v tisku. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: Mycotoxins and production quality. In: Sb. z 10. mez.konf.„Raci­onální použití hnojiv“, Praha 25.11.2004, 36–41. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H.: The most frequent mycotoxins in silages and hygienic limits. In: Sb. Kukuřice v praxi 2004, MZLU a KWS, 27–37. (In Czech).

NEDĚLNÍK, J., MORAVCOVÁ, H., OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J.: Mycotoxins in wheat. Úroda 6, 10–11. (In Czech).

OSTRÝ, V., ŠKARKOVÁ, J., NEDĚLNÍK, J., RUPRICH, J., MORAVCOVA, H.: Occurence of Alternaria and Fusarium mycotoxins in winter wheat from domestic crop in year 2003. In: 26 Mycotoxin Workshop, Giessen, Society for Mycotoxin Research, 85, ISSN 1611–4159.

PELIKÁN, J.: The methodology of cultivation of tufty rye (Secale cereale, var. multicaule). At www.vupt.cz. (In Czech).

PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T.: The evaluation of the alfalfa (Medicago sativa L.) assortment from the point of view of yield. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko. 123–126. (In Czech).

PELIKÁN, J., HOFBAUER, J.: Selected intercrops for agricultural practice. Úroda 7, 46–47. (In Czech).

PELIKÁN, J., VYMYSLICKÝ, T., GOTTWALDOVÁ, P.: The evaluation of the red clover (Trifolium pratense L.) assortment from the point of view of yield. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko. 117–121. (In Czech).

PIÁKOVÁ, Z.: The evaluation of the collection of the apple genotypes and varieties selected for the apple scab resistance (Venturia inaequalis /Cke./Winter), the assessment of vegetative and generative characteristics and the various diseases and pests occurrence. MZLU in Brno, Faculty of Horticulture, doctoral thesis, Lednice, 229p. (In Czech).

POKORNÝ, R., DOSTÁLOVÁ, R., PIÁKOVÁ, Z.: The reisistance of pea to Pea enation mosaic virus. Workshop proceedintgs Piešťany: „Nové poznatky z genetiky a šlachtenia polnohospodárskych rastlín“, VÚRV Piešťany, 139–140. (In Czech).

PROCHÁZKOVÁ, B., HARTMAN, I., ILLEK, F.: Minimal soil management technologies and foundation of the corn crop. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Troubsko, 217–219. (In Czech).

PROCHÁZKOVÁ, B., PROCHÁZKA, J., HARTMAN, I., DRYŠLOVÁ, T.: Impact of different straw management upon yields of cereal crops and opon the modification of soil environment parameters. In: Proc. Conf. Agroenviron, Udine Italy: 557–564.

ROTREKL, J.: Autumn pests of rape. Farmář 8,14–15. (In Czech).

ROTREKL, J.: Autumn pests of winter rape. AGRO, ochrana, výživa, odrůda. IX, 8, 29–31. (In Czech).

ROTREKL, J.: Diseases and pests of clovers. In: HRABĚ et kol.: Grasses and clovergrasses in practice. 104–106, 109–111. (In Czech).

ROTREKL, J.: Impact of difference tillage soil practices on pests and some species of beneficial insect. Úroda, 2, 51–53. (In Czech).

ROTREKL, J.: Importance pests of maize and protection against them. Agromagazín 5, 1, 25–26. (In Czech).

ROTREKL, J.: Production of alfalfa seed with regard to pests. Úroda 8, 35–36. (In Czech).

ROTREKL,J.: Some importance pests of winter rape order from Coleoptera and brassica pod midge. Sborník z mezinárodní konference k novým poznatkům v pěstování hlavních polních plodin. Bayer CropScience, 10.2.-11.2. 2004, Praha, Prostějov, 13–18. (In Czech).

ROTREKL, J., HAVEL, J.: Protection of poppy against some insect pests. AGRO, ochrana, výživa, odrůda. IX, 4, 56–58. (In Czech).

STRAŠIL, Z., VORLÍČEK, Z.: Effect of soil and weather conditions and some agricultural practices on yield and yield componentes in Linseed (Linum usitatisimum L.). Scientia Agriculturae Bohemica, 35, (2): 52–56.

SUCHARDOVÁ, M., HRUBÝ, J.: Economical and ecological use of selected industrial residual wastes in land architecture. In: VIII. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky, Telč, 47–49. (In Czech).

SUCHARDOVÁ, M., CHROMKOVÁ, I., HRUBÝ, J.: Economical and ecological use of selected industrial residual materials in the land architecture. In: CD Odpady biodegradabilní, Brno, non paginal. (In Czech).

ŠMAHEL, P.: Weed control in seed standes of chosen medicinal and spicy plants. Úroda, 5, 45–47. (In Czech).

ŠMAHEL, P., KUPSKÁ, E.: Untraditionale forage crops – saflower erect mallow, canary grass, crown vetch and weeds. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí „Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin“, Brno 9. – 10. ll. 2004, 399–405. (In Czech).

VORLÍČEK, Z.: Foundation of perennial fodder crops. Zemědělec 11, 8–9. (In Czech).

VORLÍČEK, Z., NEDĚLNÍK, J.: The fodder crops management in time of entry of the Czech republic to EU. (in Czech). Úroda 4, tem. příloha „Pícniny“, 1–2. (In Czech).

VYMYSLICKÝ, T.: Biology, ecology and distribution of selected weed species in the Czech Republic. In: Sbor. Abstr. z konference České botanické společnosti, Praha, 20.-21.11.2004. (In Czech).

VYMYSLICKÝ, T.: Caucalis platycarpos and Centaurea cyanus, comparison of two endangered weed species in the Czech Republic. In: Suppl. of Abstracts „Population dynamics in a changing landscape – persistence, dispersal or adaptation?“, Regensburg, 19.5. – 23.5.2004.

VYMYSLICKÝ, T.: Distribution of some invasive plant species along South Moravian rivers. Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 41–62. (In Czech).

VYMYSLICKÝ, T., GRULICH, V.: Chorispora tenella a Corispermum canescens found in South Moravia. In: Zpr. Čes. Bot. Společ., 39: 167–170. (In Czech).

VYMYSLICKÝ, T., PELIKÁN, J., GOTTWALDOVÁ, P., NEDĚLNÍK, J.: Obtaining of new genetic resources by collecting expeditions in the year 2004. In: Nové poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin, Troubsko. 155–160. (In Czech).


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz