česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Research Projects >> National programme of conservation

National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity
National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity

National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity
Coordinator: Research Institute of Crop Production, Praha-Ruzyně
Investigator: Ing. Daniela Knotová
Supported by: Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Time of solving: 2018–2022
Summary:
Within the framework of the research project „National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity “the sub-stage „B 2.2. Gene-pool of leguminous fodder plants“ is solved. The main aim of this project is collecting, testing and evaluation of leguminous species according to available descriptors. Available varieties, ecotypes and wild forms are collected, sown, tested and described. Among the tested and described species the main are Medicago sativa, Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens, Trifolium spp., and other minor fodder crops. Also meadow species, some wild-growing endangered species and rare weed species are collected. All the seed samples are preserved in the national gene bank in the Crop Research Institute, v.v.i. in Praha-Ruzyně and are used in the joint projects. In this time the collection of our institute has 2460 available items and 1395 items have the descriptive data.
Previously stored genetic resources can be found on the website of gene bank in VÚRV Praha - Ruzyně: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx.


 
Složení kolekce jetelovin a ostatních pícnin:
 

[gallery/NarodniprogramGZ/2019_slozenikolekce_GZ.png]

Vysvětlivky:
L - skupina vikví a hrachorů
M - skupina vzácných chráněných druhů různých čeledí
 
 
Složení kolekce podle popisných dat v IS Grin Czech u druhů s klasifikátorem

[gallery/NarodniprogramGZ/2019_slozenikolekce_TR.png]

 

Publication:

Knotová D., Pelikán J., Skládanka J. (2017): Pěstování tolice dětelové na semeno. Osivo a sadba, sborník referátů XIII. národní odborný a vědecký seminář. ČZU Praha, s. 170–175. ISBN 978-80-213-2732-0
Knotová D., Pelikán J., Skládanka J. (2017): Pěstování a využití tolice dětelové. Pícninářské listy XXIII, s. 22–23. ISBN 978-80-87091-70-8
Knotová D., Pelikán J. (2017): Sekce pícnin T13. In: Holubec V.: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny. VÚRV, v.v.i., Praha. s. 412–449, ISBN 978-80-7427-208-0
Knotová D., Pelikán J. (2017): Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých. Úroda č. 7, (LXV): s. 77–81, ISSN 0139-6013
Knotová D. (2017): Sekce olejnin O14 In: Holubec V.: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny. VÚRV, v.v.i., Praha. s. 201, ISBN 978-80-7427-208-0
Vymyslický T., Holubec V., Knotová D. (2017): „Twenty five years of systematic collecting activities on plant genetic resources in the Czech Republic“. In book of abstract: EUCARPIA Genetic resources section conference "Crop Diversification in a Changing World", 8-11.5.2017, Montpellier, France. p65.
Vymyslický T., Holubec V. (2017): Collecting of plant genetic resources in the Czech Republic. In: Conference proceedings ,,135 Years of Agricultural Science in Sadovo and 40 Years of the Institute of Plant Genetic Resources – Sadovo” 29.-30.5.2017, Plovdiv, Bulgaria, 34–40.
Vymyslický T., Lang J., Knotová D. (2017): The multifunctional role of legumes in vineyards and orchards. In: Book of Abstracts “Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics”, EUCARPIA Conference, Vilnius, Lithuania, 11.-14.9.2017, p.64.
 
Hutyrová H., Vícha D., Knotová D., Pelikán J. (2018): Svazenka shloučená (Phacelia congesta Hook.). Pícninářské listy 2018 (XXIV): s. 45 – 44,   ISBN 978-80-87091-77-7 
 
Vymyslický T., Knotová D., Sokolovic D., Zornic V. (2018): Exploring and gathering the Serbian and Czech crop wild relatives for increasing crop diversity in agriculture – poster in 7th Balkan Botanical Congress – 7BBC 2018.
 
Hutyrová H., Pelikán J., Kubíková Z. (2018): Svazenky – modrofialové krásky na poli. Agromanuál č. 6, s. 108 – 109 ISSN 1801-7673
 


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz