česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Research Projects >> National programme of conservation

National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity
National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity

Coordinator: Research Institute of Crop Production, Praha-Ruzyně

Investigator: Ing. Daniela Knotová
Supported by: Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Time of solving: 2017–2021
Summary:
WWithin the framework of the research project „National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agro-biodiversity“ the sub-stage „Gene-pool of leguminous fodder plants“ is solved. The main aim of this project is collecting, testing and describing of leguminous species according to available descriptors. Available varieties, ecotypes and wild forms are collected, sown, tested and described. Among the tested and described species are Medicago sativa, Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens, Trifolium spp. and other fodder crops. Also meadow species, some wild-growing endangered species and rare weed species are collected. All the seed samples are preserved in the national gene bank in the Research Institute of Plant Production in Praha-Ruzyně and they are used in the joint projects.
The main testing and evaluation species are Medicago spp., Trifolium pratense, T. repens and Trifolium spp. and other forage species. Available varieties, ecotypes and landraces are evaluation. In this time the collection of our institute have 3221 items with passports dates and from these items 2345 are available.  1631 items have the descriptive dates and 2337 items is in the store of seed samples. Previously stored genetic resources can be found on the website of gene bank in VÚRV Praha - Ruzyně
 
The representation of passport dates of available items in the group forage

gallery/NarodniprogramGZ/1AJ.jpg

The overview of stored items in the group of fodder crops
gallery/NarodniprogramGZ/2AJ.jpg

 

Publication:

Holubec, V., Vymyslický, T. (2016): Sběry planých příbuzných druhů od roku 1990 po současnost. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin, s. 15-23. ISBN  978-80-7427-202-8.
Kintl, A., Elbl, J. (2016): Aby zelené hnojení mělo smysl. Úroda 11, roč. 2016, s. 30-32, ISSN 0139-6013.
Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Výnos českých odrůd vojtěšky seté ve vztahu k počasí a lokalitě. Půdní a zemědělské sucho. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Kutná Hora, s. 149-155, ISBN 978-80-87361-55-9.
Knotová D., Pelikán J., Vícha D., Vymyslický T. (2016): Rozšiřování spektra motýlokvětých pícnin. „Genetické zdroje č. 104, VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně, pp: 24 – 29, ISBN 978-80-7427-202-8
Knotová, D., Pelikán, J. (2016): Zhodnocení výnosů zelené hmoty a sena u štírovníku růžkatého. Úroda 12, roč. 2016, vědecká příloha, s. 161-164, ISSN 0139-6013.
Pelikán, J., Knotová, D., Hofbauer, J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. ZV a VUP Troubsko, ISBN 978-80-88000-06-8.
Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Jetel panonský (Trifolium pannonicum L.). Pícninářské listy, SPTJS, XXII: 7
Nedělník J., Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T., Mihovski T.,  Naydenova G. (2016): Comparing yield potential of Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 1: 38-45ISSN 1311-0489 (Print), ISSN 2367-8364 (Online)
Vymyslický, T., Knotová, D. (2016): Sběry planých ekotypů pícnin čeledi Fabaceae a možnosti jejich praktického využití. Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin, s. 94-102. ISBN  978-80-7427-202-8.
 
 


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz