česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Institute >> People >> Nedělník Jan

Nedělník Jan, RNDr., Ph.D.

gallery/osobni_fotky/Nedelnik.jpg

Email:

nedelnik (at) vupt.cz

Education:

1982: Faculty of Life Sciences MU Brno
2000: Ph.D. thesis
2001: EU Follow training in Austria

Languages:

English (active knowledge)
Russian (active knowledge)

Research area:

Agricultural phytopathology and mycology,
Mycotoxicology,
Plant protection,
Biotechnology,
Research management

Recent Publications:

autor více než 150 vědeckých a odborných publikací
Nedělník, J.: Kukuřice. In: Prugar, J. et al.: Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Ed. VÚPS ve spolupráci a Komisí jakosti ČAZV, Praha 2008, pp. 142–146.
Nedělník, J. (2008): Choroby pícnin. In: Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I. Polní plodiny, ČSR Praha, s.382–383, 398–399. ISBN 978–80–02–02087–5
Nedělník, J., Moravcová, H., Rotrekl, J., Cholastová, T.: Mycotoxins and genetically modified maize. White book genetically modified crops. Biology centre of the Academy of Science of the Czech Republic 2009, 65–66. ISBN 978–80–86668–05–3
Nedělník, J., et al. (2010): Kapitoly z moderního pícninářství. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 192 s. ISBN 978–80–86908–20–5
Skládanka, J., Nedělník, J., Adam, V., Doležal, P., Moravcová, H., Dohnal, V. (2010): Forage as a Primary Source of Mycotoxins in Animal Diets. International journal of environmental research and public health. 2011. sv. 8, č. 1, s. 37--50. ISSN 1660–4601.
Nedělník, J., Doležal, P., Skládanka, J. et al.(2010): Výroba kukuřičné siláže z různých fyziologických typů hybridů kukuřice. Uplatněná certifikovaná metodika 15/10, ISBN: 978–80–86908–25–0. Osvědčení Mze ČR 2/12020–2011
Řepková, J., Nedělník, J. (2014): Modern Methods for Genetic Improvement of Trifolium pratense. Czech J. Genet. Plant Breed, 50, 92-99.  ISSN 1212-1975
Nedělník,  J., Strejčková, M., Cholastová,  T., Both,  Z., Palicová, J. and Hortová, B.  (2014): Feeding, mycological, and toxicological quality of haylage.  EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe, 606-609. ISBN978-0-9926940-1-2
Nedělník, J., Palicová, J., Hortová, B., Strejčková M. (2014): Issues regarding the genus Fusarium in permanent grassland . EGF at 50: The Future of European Grassland, vol. 19, Grassland Science in Europe,  421-423. ISBN978-0-9926940-1-2
Nedělník, J., Strejčková, M., Sabolová, T., Cagaš, B., Both, Z., Palicová, J., Hortová, B. (2015):  First report of Fusarium poae associated with and/or causing silvertop on loloid-type Festulolium in the Czech Republic. Plant Protection Science 51, 3, 136-140.
Jakešová, H., Řepková, J., Nedělník, J., Hampel, D., Dluhošová, J., Soldánová, M., Oš´tádalová, M. (2015): Selecting Plants with Increased Total polyphenol Oxidases in the Genus Trifolium. Czech J. genet. Plant Breed. 51, 2015, No.4, 155-161.
Nedělník, J., Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Mihovski, T., Naydenova, G. (2016): Comparing yeild potential of the Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of  Mountain Agriculture on the  Balkans, 29, 38-45. ISSN 1311-0489.
Třináctý, J., Nedělnik, J.,  Lang, J., Loučka, R., Kučera, J. (2016) Effect of maize kernel endosperm type and maturity stage on ruminal in situ degradability and post-ruminal in vitro dry matter and starch digestibility, Czech J. Anim. Sci., 61, (8): 351–359.
Třináctý, J., Nedělník, J., Richter, M. (2016): Hodnocení krmiv na bázi řepky  a jejich zařazení do krmných dávek pro dojnice. Uplatněná certifikovaná metodika 37/16. Osvědčení MZe ČR č. 17210/2016-4. ISBN 978-80-88000-14-3 Osvědčení MZe ČR č. 17210/2016-4.
Nedělník, J., Mrůzek, M., Ditl, P., Šulc, P.,Nápravník, J., Vyškovský, K., Vičíková, M. (2016): Nová technologie zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití. Uplatněná certifikovaná metodika ZVT 35/16, 39 s. ISBN978-80-88000-12-9.


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz