česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Institute >> People >> Kolařík Pavel

Kolařík Pavel, Ing.

gallery/osobni_fotky/Kolarik.jpg

Email:

kolarik (at) vupt.cz

Education:

2000 – 2005 Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Study programme Agronomy, specialization Plant protection

1994 – 1998 Gymnázium Slovanské náměstí Brno

Language:

English – active knowledge
German – passive knowledge

Research area:

In research projects is solve especially issue of insects pests.

Selected publications:

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Krupauerová, A. & Frydrych, J. (2014): A comparison of ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) on conventionally and ecologically alfalfa fields. Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 102 – 106 doi:10.4081/jear.2014.3791
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M. (2015): Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No. 2. ISSN 1212-2580
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl, J., Kolařík, P., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Bernardová, M., Spitzer, T. (2015): Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) susceptibility to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011. Plant Protect. Sci., Vol. 51, No.1: 13-32. ISSN 1212-2580
 
Kolařík, P., Kolaříková E. (2015) New methods of protection clover seeds against weevils genus Apion spp. in red clover seed stands, Úroda, roč. 63, č. 12, vědecká příloha, s. 47 - 52 ISSN 0139-6013
 
Kolařík P., Kolaříková K., Havel J.  New methods of protection of poppy againts capsule weevils (Neoglocianus maculaalba) and capsule midge (Dasineura papaveris)
Úroda 12, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 237 -  240, ISSN 0139-6013
 
Kolařík, P., Kolaříková K. (2016) Protection of sprouting of fodder crops againts Sitona weevils, Úroda, roč. LXIV, č. 12, vědecká příloha, s. 233 - 236 ISSN 0139-6013
 

Seidenglanz, M., Poslušná, J., Kolařík, P., Rotrekl., J., Hrudová, E., Tóth, P., Havel, J., Plachká, E., Spitzer, T., Bílovský, J. (2013): Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802), certifikovaná metodika, ISBN: 978-80-87360-20-0, čj. SRS 031634/2013
 
Frydrych, J., Cagaš, B., Kolařík, P., Rotrek, J., Barták, M. (2013): Metodika hodnocení biodiversity hmyzu v travních a jetelových porostech, certifikovaná metodika, ISBN 978-80-260-5529-7, 26 s
 
Kolařík, P. Rotrekl., J. (2013): Ochrana semenných porostů jetele lučního (Trifolium pratense L.) před hmyzími škůdci, certifikovaná metodika 20/13,  ISBN 978-80-905080-5-7, č.j. SRS 022147/2013

Kolařík, P., Rotrekl., J. (2013): Regulation of the abundance of clover seed weevils, Apion spp. (Coleoptera: Curculionidae) in a seed stand of red clover (Trifolium pratense L.), Journal of Entomological and Acarological Research, pp. 105 – 109 doi:10.4081/jear.2013.e19
 
Seidenglanz, M., Poslušná, J., Rotrekl.,  Kolařík, P., Havel, J., Hrudová, E.  (2013) First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic. IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 92, pp. 67 - 76.

Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2012): Rezistence škodlivých organismů vůči pesticidům, Uroda 12, 2012, vědecká příloha, s 43 - 48,  ISSN 0139-6013 (Resistance of harmful organisms to pesticides)

Hrudová, E., Kolařík, P., Seidenglanz, M., Tóth, P., Poslušná, J., Rotrekl, J. (2012): Převládající druhy stonkových krytonosců na lokalitách Troubsko a Šumperk, Úroda 12, 2012, vědecká příloha, s 55 – 60, ISSN 0139-6013 (Dominant species of stem weevils in Troubsko, Lednice and Šumperk)

Frydrych, J., Vondřejc, T.E.,  Lošák, M., Cagaš, B., Kolařík, P.,  Rotrekl, J., Barták, M. (2012):  Monitoring biodiverzity hmyzu se zaměřením na  významné  škůdce u travních a jetelových porostů. Rostlinolékař 5/2012, ročník 23, s. 28-35, ISSN 1211-3565 (Monitoring of insect biodiversityfocusing on important pests of grass and fodder crops)

Kolařík, P.,  Rotrekl, J. (2011): Výskyt a škodlivost bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) na vybraných lokalitách jižní Moravy. Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s 47 – 52,  ISSN 0139-6013 (Occurence and harmfullness of corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) in selected localities of south Moravia.)

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2011): Nové způsoby ochrany proti nosatčíkům rodu Apion v porostech jetele lučního. Úroda 12, 2011, vědecká příloha, s. 231 – 234, ISSN 0139-6013 (New methods of protection againts clover seed weevils in red clover)


Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Poslušná, J., Kolařík, P. (2011): Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on 
Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomalidae) eggs, Plant. Protecte. Sci., Vol 47, 2011, No.3: 109 – 114

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): Occurrence of thermophilous insect pests in lucerne (Medicago sativa L.) in south Moravia. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 293 – 296 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl, J. (2010): The results of monitoring of western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera L.) in 2009 and 2010. Úroda 12, 2010, vědecká příloha, s. 301 – 304 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl, J., Barták, M., Fechtner, M., Frydrych, J., Cagaš, B. (2010): Biodiversity of insect in alfalfa fields (Medicago sativa L.) in 2008 a 2009. Úroda 12, vědecká příloha, s. 297–300 ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2009): Protection of poppy against capsule weevil and Dasineura papaveris. Úroda , č. 4, s. 47 – 50. ISSN 0139–6013

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2008): Bug on lucerne planting for seed and protection against them. Agromanuál roč. 3, 2008, č.7 s. 26–27

Kolařík, P., Rotrekl,J. (2008): Monitoring of western root corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) on southern Moravia. In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, referáty z konference Brno 6.-7.11.2008, věděcká příloha časopisu Úroda, s. 291–294. ISSN 0139–6013

Seidenglanz,M., Rotrekl,J., Kolařík,P. (2009): Metodology of pea (Pisum sativum L.) against Bruchus pisorum L. Metodika 1/09, Agritec Šumperk, leden 2009, 26 s.

Seidenglanz, M., Rotrekl, J., Smýkalová, I., Poslušná, J., Kolařík, P. (2010): Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.). Plant Protect. Sci., Vol. 46, No. 1, 25 – 33 ISSN 1212–2580


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz