česká verze stránek english site

Research Institute for Fodder Crops, Ltd. TroubskoYou are here: www.vupt.cz / In english >> Institute >> People >> Knotová Daniela

Knotová Daniela, Ing., Ph.D.

gallery/osobni_fotky/Knotova.jpg

Email:

knotova (at) vupt.cz

Education

Olga Havlová Grammar School in Ostrava (1994-1998)
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Agronomy (2002-2007)
The State Examination: Grazing, Plant production, Livestock production, Economics and Management. Master thesis: „The effect of different sorts of fertilizer on species composition of the meadow vegetation“.
2009 - 2015 External Ph.D. student of Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, the course Phytotechnics, the topic „ The evaluation of the genetic resources of the Czech origins of the alfalfa (Medicago sativa L.)”.

Language knowledge

English (active)

German (passive)

Research area:

  • Genetic resources from the legume family
  • Cultivation of minority and nontraditional species
  • Legume-grass communities

The list of the 6 major projects:

  1. National programme of conservation and utilization of plant genetic resources and agro-biodiversity (MZe)
  2. Study of methods and crop management practices for seed yield of selected grass, legumes and intercrop species and quality increasing in organic agriculture (MZe ČR QI101C167)
  3. Development and optimization methods for the determination of biogenic amines in response to increasing health security of silage (MZe QJ1310100)
  4. Innovation of methods for establishment, management and plant protection of perennial grass and legume seed crops (MZe QJ1510121)
  5. A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (MŠMT2B08020)
  6. Sustainable and innovative use of waste from grape and fruit processing (Eureka WINEREST (E!6742))

 
 

List of selected publications:

Knotová D., Pelikán J., Vymyslický T., Raab S. (2012): The study of similarities among Medicago sativa L. Accessions. In: S. Barth, D. Milbourne (eds): Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf  Grass Improvement. Springer Science, p. 283 – 288, ISBN 978-94-007—4554-4.                                                                                          
 
Pelikán J., Hýbl M.  et al. (2012): Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky. 1. vyd., Vydavatelství Ing. Petr Baštan, Olomouc, 230 s., ISBN 978-80-905080-2-6.
 
Knotová D., Pelikán J. (2013): Porovnání hospodářských výnosů českých odrůd vojtěšky seté. Úroda 12 (vědecká příloha): 149–152. ISSN  0139-6013.
 
Knotová D., Pelikán J., Macháč R. (2013): Produkce osiva světlice barvířské v ekologickém zemědělství. In: Sborník referátů Osivo a sadba, ČZU Praha, 235 – 238, ISBN 978-80-213-2358-2.
 
Pelikán J., Macháč R., Knotová D., Raab S. (2013): Metodika pěstování vybraných meziplodin na semeno v podmínkách ekologického zemědělství. Uplatněná certifikovaná metodika č. 23/13. Osvědčení č. 78-12/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Troubsko, 40 s. ISBN 978-80-905080-8-8.
 
Šmahel, P., Knotová, D., Lang, J. (2013): Situation in production of fodder crops in the Czech Republic and growing of alfalfa, red clover and grass/clover mixtures. Journal of mountain agriculture on the Balkans. Volume: 16, N. 4, Pages: 936-958, ISSN: 1311-0489.
 
Knotová D., Skládanka J., Pelikán J.: The study of similarities among Czech alfalfa (Medicago sativa L.) varieties. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, Volume 62, Issue 5, pp. 971-977.
 
Knotová D., Pelikán J., Raab S. (2014): The Utilisation of Wild Fabaceae Species in Grasslands. Quantitative Traits Breeding for Multifunctional Grasslands and Turf, Springer Science + Business Media Dordrecht, DOI 10.1007/978-94-017-9044-7 13.
 
Knotová D., Pelikán J. (2015): The Seed Production of Camelina sativa L. in Conditions of Organic Farming. 12th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedings Location: Prague, CZECH REPUBLIC Date: FEB 05, 2015, p. 181-184. ISBN 978-80-213-2544-9.
 
Knotová D., Pelikán J.(2015): Produkce semene jetele panonského (Trifolium pannonicum) při různých podmínkách pěstování v ekologickém zemědělství. Úroda 12, 2015, s.64 – 65, ISSN 0139-6013
 
Ondřej Zítka, Markéta Komínková, Zuzana Lacková, Natalia Cernei, Pavel Horký, Veronika Mlejnková, Lucia Hodulíková, Marie Balabánová, František Mikyska, Daniela Knotová, Jan Pelikán, Jiří Skládanka, Vojtěch Adam, René Kizek (2014): Metodika stanovení biogenních aminů v silážích. – Uplatněná certifikovaná metodika. ISBN 978-80-7509-373-8
 
Raab S., Knotová D., Vymyslický T., Pelikán J., Semanová I., Straková M., Straka J., Lošák M., Ševčíková M.: Druhově pestrá osivová směs pro suché oblasti, zapsaný pod číslem 305283 u Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
Raab S., Knotová D., Vymyslický T., Pelikán J., Semanová I., Straková M., Straka J., Lošák M., Ševčíková M.: Rekultivační osivová směs pro suché oblasti, zapsaný pod číslem 305285 u Úřadu průmyslového vlastnictví.
 
Nedělník, J., Knotová, D., Pelikán, J., Vymyslický, T., Mihovski, T., Naydenova, G. (2016): Comparing yeild potential of the Czech and Bulgarian red clover varieties. Journal of  Mountain Agriculture on the  Balkans, 29, 38-45. ISSN 1311-0489.
 
Knotová D., Mlejnková V., Pelikán J., Skládanka J., Vymyslický T., Balabánová M. & Hodulíková L. (2016): Pěstování vybraných jednoletých jetelovin s ohledem na kvalitu píce a silážování. Uplatněná certifikovaná metodika 31/16. ZV Troubsko. 37 s. ISBN: 978-80-88000-07-5
 
Pelikán J., Knotová D., Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. Agriprint s.r.o. Olomouc, 272 s., ISBN 978-80-88000-06-8
 


Site map
Research Institute for Fodder Crops, Ltd. Troubsko | Zahradní 1, 664 41 Troubsko
Fax: +420 547 138 800 | Phone: +420 547 138 811, individual number +420 547 138 8XX (XX - personal line)| GSM gateway: +420 731 840 178 | E-mail: vupt (at) vupt.cz