Ing. Josef Malec

  • malec@vupt.cz
  • +420 547 138 848
  • 2018 - současnost výzkumný pracovník, šlechtitel v Zemědělském výzkumu, spol. s r. o. Troubsko
  • 2017 – současnost Mendelova Univerzita v Brně Student N-Mgr oboru „Rostlinolékařství“. Téma diplomové práce : „Výskyt škůdců a jejich antagonistů v konvenčním a ekologickém zemědělství“.
  • 2014 – 2017 Mendelova Univerzita v Brně Studium Bc. oboru „Rostlinolékařství“ zakončeno státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Bc.
  • 2010 – 2014 Střední zahradnická škola Rajhrad Studium maturitního oboru „Zahradnictví“, studium zakončeno maturitní zkouškou v roce 2014
Jazykové znalosti
  • Anglický jazyk – (středně pokročilí)

Výzkumné zaměření
  • Šlechtění
  • Pracovník na posklizňové lince

2019 – 2021 Člen řešitelského týmu projektu TAČR TJ02000287 Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin.