Dlouhatec lablab HUGO

Lablab purpureus L.

ROBIN, HUGO
registrovány v roce 2011 a 2015
Původ: Vyšlechtěno z materiálu pocházejícího z botanické zahrady metodou negativního výběru

Dlouhatec lablab   HUGO

Popis a hospodářské vlastnosti:

 • Rostliny jednoleté, vystoupavé s ovíjivým stonkem, mající velké široké listy
 • Celá rostlina je fialově zabarvená
 • Rozvětvený kořen s hlízkovými bakteriemi
 • Fialová barva květu
 • Lusk s 1–2 hnědočernými semeny s bílým pruhem


Využití:

 • Luskovina s vysokým obsahem proteinů
 • Plodina pro potravinářské účely
 • Dlouhatec je vhodný pro venkovní pěstování pouze v nejteplejších oblastech, jinak je vhodný do skleníku
 • Pro velkou odolnost k suchu, schopnosti fixace vzdušného dusíku je vhodný k pěstování na půdách s nízkou úrodností
 • Vhodný i jako meziplodina


Agrotechnika:

 • Teplomilná plodina
 • Výsev v dubnu (z důvodu využití jarní vlhkosti v půdě)
 • Výsevek 100 kg/ha
 • Vegetační doba podle klimatických podmínek průměrně 180 dní
 • Sklizeň semene podle klimatických podmínek v říjnu, lze sklízet až po přemrznutí
 • Nebyly shledány žádné choroby a škůdci